Journal Of Environments Vol

تله رسوب گير يک عرصه حدود 10 هکتاري است که رودخانه قبل از اينکه وارد تالاب شود وارد اين عرصه استخر مانند ميشود و براي مدتي در آن باقي ميماند و اين مدت ماندگاري آب باعث ميشود رسوبات موجود در آب ته نشين شود و در نهايت سر ريز آن وارد تالاب ميشود. ما زمینهای شوری داریم که جریان سیلاب باعث آبشویی آن میشود. و با بازگرداندن زمینهای اطراف رودخانه -که در دوران مدرنیته به شهر اضافه شده بود- به اکوسیستم آن، رودخانهای با طبیعت سرزنده به میان شهر مونیخ بازگشت و در ادامه طراحی شهر نیز متناسب با محوریت رودخانه به عنوان ستون فقرات شهر بازنگری شود.

فیلم سینمایی «آخرین روز سال» به کارگردانی بهروز شعیبی، شنبه ۲۸ اسفند ماه ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. در مطالعه حاضر، این آزمون برای سطوح اطمینان 95% استفاده شد. شکل 2 روند تغییرات سالانه این شاخص را نشان می­دهد که بر اساس آن مقادیر r روندیابی شده است و همچنین بر اساس جدول 2 (نتایج روندیابی آزمون من کندال) می­توان گفت این شاخص در ایستگاه اهر در ابتدای دوره مورد مطالعه از 4 میلی­گرم در لیتر به 5.5 میلی­گرم در لیتر در سالهای انتهایی دوره مطالعاتی رسیده و از این رو، روند افزایشی معناداری داشته است.

این حوضه از حوضه های کوچکتری چون کویر حاج علیقلی، کویر نمک و دشت گناباد تشکیل مییابد و مساحت آن به 227،400 کیلومتر مربع بالغ میگردد. در منطقه منجیل سد بزرگ سفیدرود بر روی این رودخانه ساخته شده که دریاچه ای با وسعت 56 کیلومتر مربع در پشت آن پدید آمده، در ادامه مسیر این رودخانه با پیوستن آبراهه هایی که اصلی ترین آنها عبارتند از آبرود، سیاه رودبار، تویسن و آبراهه شلی به سفیدرود و پس از گذر از مزارع حاشیه رودخانه به طرف شمال شرقی و منطقه تجن جاری می شود.

چرا تجربه سیل به ویژه در سالهای اخیر در کشور مدام تکرار میشود و چرا میزان آسیبهای آن وسعت بیشتری پیدا کرده است؟ رویکرد غالب در این برنامهها در تمام مناطق کشور رویکرد سازهای بوده، با این هدف که رودخانهها مهار شده و شهرها توسعه پیدا کنند. باید مثل ایرانیان تاریخی (منظورم ایرانیان هفتاد سال پیش) این اقلیم را بشناسیم و راه سازگاری با آنرا پیدا کنیم. در پاسخ به این پرسش که «اگر نفس بههیچوجه مادی نیست، چگونه بدن را به حرکت وامی­دارد؟ J چه مشکلاتی برای ما به وجود می آید ؟ برنامهریزی و طراحی شهرهای ما بدون درک جغرافیای سرزمینی (محیط زیست و رفتار اجتماعی) صورت گرفته و گسترش یافته است.

همچنین، دو چهره از زن جادوگر در نگارة فوق به تصویر کشیده شده که اولی نشاندهندة نقابی است که زن جادوگر به چهره زدهاست و دومی که به صورت درهم تصویر شده، نشاندهندة سایه یا قسمت پَست شخصیت زن جادوگر است که «جنبهای وحشیانه، نامناسب و ناپسند دارد» (یونگ، 1377: 10). سایه، نقطة مقابل نیکی است و به همین دلیل، زن جادوگر در مقابل رستم نمودار میشود. از سال 1327 شمسی که اولین برنامه هفت ساله توسعه ایران تدوین شد، تا به امروز الگوواره (پارادایم) حاکم بر برنامههای توسعهای ایران الگوواره مدرنیته است. اولین درسی که بشر در دوران مدرنیته گرفت این بود که نمیتواند در برابر طبیعت بایستد.

به این شکل ایرانیان تاریخی تهدید سرزمینی را تبدیل به فرصت میکردند. وي افزود: در پروژههاي مطالعاتي که مهمترين آنها ‘ پايش اکولوژيک تالاب انزلي ‘ بود تمام پارامترهاي فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي، فيتوپلانگتونها، آلودگيهاي نفتي و فلزات سنگين داخل تالاب انزلي را به صورت ماهانه از ابتداي شروع طرح تالاب انزلي اندازه گيري کرديم و دراين راستا اولين ايستگاه پايش آن لاين تالاب انزلي نيز راه اندازي شد و در آينده نزديک هم يک ايستگاه ديگر در داخل تالاب نصب و راه اندازي خواهد شد. ارگانیسمهای زنده آب را دوباره برگرداندند و با اقداماتی که انجام شد اکوسیستم زنده رودخانه هم به صورت پوشش گیاهی و هم گونههای جانوری مرتبط با آن مجددا به این محدوده برگشتند.

بر اساس نتایج، میانه­ های رودخانه به سمت خلیج فارس( ایستگا­ های 7 تا 10) در شرایط آلودگی شدید قرار دارند. پروفسور ‘چارلز تیلور’ از محققان دانشگاه اکسِتِر در انگلیس گفت: ماهی های نر رودخانه ها به طور فزاینده خصیصه های ماهی های ماده را بروز می دهند. متاسفانه بی توجهی به این اکوسیستم بی نظیر باعث نابودی بخش عظیمی از سفیدرود شده به طوری که هم اکنون سفیدرود از یک اکوسیستم فعال به اکوسیستم غیر فعال تبدیل شده است. نتایج نشان داد که استفاده از روش CEEMD باعث بهبود عملکرد مدل های مورد استفاده شده است. نيلوفرها و برگههاي گل لوتوس در مرداب انزلي معروف است اما به دليل تغيير در اکوسيستم درياي خزر و روند ريخته شدن فاضلابهاي خانگي و صنعتي و پسابها به آن درياچه، باعث صدمه ديدن اکولوژيک مرداب انزلي شده است.

طرفداران پست مدرنیته بر این باور بودند که طبیعت از بالاترین سطح هوشمندی و خرد برخوردار است و کسی که هنوز به آموزش احتیاج دارد، انسان است. ایستگاه اول این بررسی در ارتفاع 2278 متر از سطح دریا انتخاب و بقیه بترتیب کاهش ارتفاع از سطح دریا و تراکم بیشتر منابع آلاینده شهری و روستایی در ارتفاعات بعدی قرار میگیرند تا نهایت به ارتفاع 1540 متر از سطح دریا ختم گردند.

نتايج نشان مي دهد كه تغييرات عمقي سرعت طوري است كه حداكثر شيب عرضي سطح آب در زاويه °180 درجه قوس و حداقل آن در زاويه 30 و 100 درجه قوس است بررسي پروفيل هاي عمقي سرعت در هر سه بعد نشان مي دهد كه حداكثر سرعت آب در عمق 7.7 سانتيمتري از كف و حداقل آن در عمق 5.7 سانتيمتري از سطح آب است. او با قدرت زبان و شگردهای ادبی، معضلات اجتماعی، فرهنگی و اندیشگی مردمان زمان خود را روایت میکند و خلاقیّت گسترده خود را به لحاظ زبانی، ادبی، معرفتی و جهانشناختی نشان میدهد. آسیبپذیریم چون رویکردهای ما هنوز بر این مبنا است که میخواهیم به نوعی طبیعت را مهار کنیم تا بتوانیم در شهرها و کارخانهها و شهرکهای صنعتی و…

در نتیجه در تمام این مسیرها سیلاب بهطور مستقیم وارد شهرها میشود. چرا در شهرهای کشور به ویژه شهرهای جنوبی با یک بارندگی شدید نظام شهرها به هم میریزد؟ به هنگام بارندگیهای شدید، جریان سیل به سمت برکه هدایت میشد و بدون اینکه وارد منطقه مسکونی شود، برکهها را در مسیر خود پر میکرد. این منطقه دارای جاذبه های فراوان طبیعی، تاریخی و فرهنگی است. بررسی شیوع آلودگی های انگلی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky,1901) مهاجر به رودخانه تجن و تاثیر آن ها روی برخی فاکتورهای خونی.

رود سیمره که در میان بومیان منطقه به (آب خشمگین) معروف است و در گذشتهها به (خواسپ) و اوکنی شهرت داشته، بزرگترین و کهنترین رودخانه غرب کشور است. منطقه بهشت گمشده یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده در استان فارس است. انسانهایی که در این نواحی سکونت گزیدند با به وجود آوردن تمدن خاص خود در این منطقه برای مصون ماندن از گزند دشمنان مهاجم از امکانات استراتژیک و سوقالجیشی ناحیه سیمره چون کوه و غارهای آن و … سپس زنجان رود که از چمن سلطانیه سرچشمه می گیرد و شعبات کوچک دیگر جاری شده از کوه های طارم به آن پیوسته و سر انجام به تنگه منجیل می رسد.

در موضوع بحث ما که رودخانهها و طغیان آنهاست، در دهههای گذشته تخصصی جولان می داد به نام «ساماندهی رودخانه River training» که معنای آن آموزش دادن رودخانه است. این رودخانه به موازات جاده قزوین-رشت پس از سد سفیدرود تا روستای گنجه در نزدیکی شهرستان رستم آباد جریان دارد. برای اینکه میزان بزرگی آن را متوجه شوید، باید بدانید که حداکثر سیل محتمل رودخانه کارون این بزرگا را دارد. در مقالات پیشین آثاری مورد توجّه قرارگرفته است که از جانب نویسندگان بزرگی خلق شده­اند و مترجمان، اهتمام بیشتری به اینگونه آثار دارند در حالی که در این مقاله، یک اثرکوتاه و کمتر شناخته شده را مورد بررسی قرار دادهایم تا مترجمان در این عرصه نیز از نقد اثر خود آگاه باشند.

بخشی از دلیل جاری شدن سیلاب به ویژه در پهنههای جنوبی ایران که مدام هم در حال تکرار است، همین موضوع است. بخشی از سیل هم به سمت نخیلات به همراه شبکه ای از چاهها هدایت شده و در فضای زیرسطحی به وجود آمده از اتصال انباره این چاهها به یکدیگر ذخیره گشته و در فصول موردنیاز نخیلات مورد استفاده قرار می­گرفت. آسیبهای ناشی از خشکسالی، خسارات خشکسالی به کشاورزان و دامداران و…

از آن جایی­که بیشتر روش­ها ی اصلاح آبخیز ها (روش­های مکانیکی و سازه­ای)از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند، تنها روش بیولوژیکی اهمییت بیشتری نسبت به سایر روش­ها دارد. همچنين تغيير کاربري زمينها و تبديل بخشي از اراضي حاشيه تالاب به زمين هاي کشاورزي است. اين تالاب از نخستين تالابهاي ثبتشده در معاهده رامسر در سال 1971 ميلادي است. ضمن اینکه در تمامی شاخص­ها فصل پاییز دارای بیشترین افزایش و آلایندگی آب بوده است که درمورد شاخص TDS، فصل پاییز و بهار دارای فزونی بیشتری بوده­اند. همچنین 20 گونه درختی و درختچهای در هر دو این جنگلها به صورت مشترک رشد میکنند.

در حالی که جاری شدن سیلاب -در صورت مدیریت یکپارچه- برای اقلیم خشکی مثل ایران نعمت است. ترابی در چند دوره دبیری علمی کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب را بر عهده داشته و برای تحلیل مسئله سیل، ابعاد مختلفی را مد نظر قرار میدهد، ابعادی که شاید از منظر بسیاری چندان ارتباطی با بروز سیلاب و مدیریت آن نداشته باشد. حیدری، اسدا..؛ مقیمی ابراهیم(1386) ژئومورفولوژی و مدیریت سیستمی رودخانه مطالعه موردی: حوضه قرنقو تا سد سهند، فصلنامه جغرافیا، شماره 14 و 15 صص137-119. در طول 15 سال اخیر با همراهی مردم شهر -که اجازه دادند عوارض و مالیاتی که میپردازند صرف ژینایی رودخانه شود- تمام دیوارههای رودخانه برداشته شد و قوسهای رودخانهای و سواحل شنی آن دوباره بازیابی شد.

دیدگاهتان را بنویسید