نقش آب در زندگی – بهترین آب معدنی – آب معدنی اورانوس

از این دیدگاه افراد از ایدئولوژی ها برای درک و توضیح جهان کمک می گیرند و اید ئولوژی ها راهی را برای بشر به منظور نهادینه کردن انبوهی از اطلاعات پیرامون خود با آنچه منطقی تر و معنا دار است فراهم می کند و به آنها یک “نگرش جهانی” می دهند (تامسون، 1385، ص. این گروه در بعضی مواقع، با اقدام به مدیریت برخی اقدامهای تروریستی مانند سازماندهی حوادث 11سپتامبر باعث شکل گیری گویش های جدیدی در ژئوپولیتیک جهانی شد. 1- ناحیه محور یا هارتلند: این نظریه توسط آلفورد مکیندر مطرح شد. کنترل سیلاب به کمک احداث سیل بند های خاکی یا بتنی: در این روش ابتدا دبی طراحی یا در حقیقت دبی با دوره بازگشت مورد نظر انتخاب می گردد.

اجرای این پروژه به منابع تامین انرژی پاکستان تنوع چشمگیری بخشیده و راهکار مناسبی برای تامین انرژی در درازمدت در اختیار این کشور قرار می دهد.(پیشگاهی فرد،99:1387 )با این که پاکستان برای سهم نصب این خط لوله اعلام آمادگی کرده است ولی وجود پاره ای مولفه های سیاسی، تنش های ژئوپولیتیکی و ایدئولوژیکی که به طور عمده مربوط به پاکستان است، تاکنون احداث خط لوله را با ابهاماتی مواجه ساخته است. بنابراین در ژئوپولیتیک رقابت مقوله ای چند بعدی است و تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و غیره را شامل می شود.

او بیان کرد: سد سازی شاید در شرایط نرمال با هدف اصلی تامین آب برای شرب و کشاورزی باشد، اما در برخی مناطق صرفا برای کنترل سیلاب صورت میگیرد؛ هرچند ممکن است چند سالی خالی باشد، اما آن یک سالی که با چنین حادثهای مواجه میشود هم خسارات حداقلی میشود و هم جمع آوری آب شیرین به حداکثر میرسد. این راه آبی به طول 5 کیلومتر، سرخ رنگ است، اما پس از آنکه با برخی جریان های منطقه و رودخانه های کوچک ترکیب می شود، رقیق تر شده و در نهایت سرخی منحصر به فرد خود را از دست دهد.5 کیلومتر مسافت اندکی نیست و توانایی برانگیختن هیجانات مسافران را دارد.

در نتیجه اکو فرصت مناسبی برای دو کشور ایران و پاکستان است، تا سیاست های خود را در راستای رشد اقتصادی هماهنگ سازند وشرایط و زمینه های لازم را برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری و تجارت و برداشتن موانع ترانزیتی بین دو کشور فراهم سازند. پاکستان در قبال این خط لوله سیاست مبهمی را در پیش گرفته است، از یک طرف برای رسیدن این خط لوله به هند مشکل ایجاد می کند واز طرف دیگر برای بدست آوردن میلیون ها دلار از این خط لوله اشتیاق زیادی را نشان می دهد (shiv kumar,2007:3). مقایسه مبادلات تجاری بین پاکستان با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب گروه d-8 طی دهه های گذشته نشان می دهد که با تشکیل این سازمان، مبادلات تجاری بین دو کشور رشد چشم گیری نداشته است.بنابراین گروه مذکور در زمینه ی همکاری های دو کشور، بیشتر یک عامل بالقوه است تا بالفعل.

فضای سبز اصفهان را شهرداری با پساب و تانکر آبیاری میکند. همچنین در قسمت های پیرامونی آبشار، حفرههایی طبیعی وجود دارد که به شما این امکان را می دهد تا با استفاده از آن ها به فضای پشتی آبشار بروید و از مناظر خاص آن بهره مند شوید. ویژگیهای خاص مطالعه انجام شده را میتوان استفاده از دادههای بویه موجنگار در پیشبینی و تدقیق مشخصات امواج و همچنین استفاده از عکسهای هوایی در کالیبراسیون مدلهای رسوب تلقی نمود. اما این شباهتها به معنای تعمیم ویژگیهای یک دین به همه ادیان یکدیگر نیست.

اما متاسفانه این گروه تاثیر زیادی در روابط و همکاریهای دو کشور نداشته است. تكه ها به دو تيرة عمده تقسيم مي شوند به نامهاي توختاميش و اوتاميش، تكه هاي توختاميش خود به دو تيرة بك و وكيل منشعب مي شوند كه از هركدام تيره هاي متعدد ديگري انشعاب پيدا ميكند. آن ها برای تصرف فرصت ها و مقدورات در مکان و فضای جغرافیایی، به رقابت(competition) پرداخته و سعی می کنند نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و آنها را به قلمرو اعمال اراده خود بیافزایند و برعکس رقبا را از فضاهای درگیربیرون برانند.

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان بسیار مهم وتاثیر گذار منطقه ای می باشد که شاخه وسیع و مهم جغرافیایی را در بر می گیرد وهدف آن ایجاد شرایط و زمینه های لازم برای توسعه فعالیت اقتصادی وفرهنگی کشورهای عضو وبرقراری همکاری های فعال ودرازمدت منطقه ای در عرصه های مختلف است. یکی از مهم ترین همکاری های دو کشورایران وپاکستان در قالب پیمان های منطقه ای، سازمان همکاری منطقه ای اکو است. از آنجائیکه دوکشور ایران و پاکستان دوعنصراصلی ازسه عضوتشکیل دهنده سازمان همکاری اقتصادی اکو می باشند وهمکاریها و مبادلات در چارچوبسازمان، مرتبط با این موضوع می باشد، هر گونه پیشرفت در روند کار یا برنامه های این سازمان تاثیر مستقیم در روابط دوجانبه بین این دو کشور دارد (آمری راد ،117:1374).

وهمچنین این رقابت باعث بهم خوردن ساختار توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه شده که علاوه بر امکان توسعه طلبی در منطقه خاورمیانه باعث تحریک کشورهای عربستان، ترکیه وعراق که در شبکه امنیتی ایران قرار دارند، خواهد شدتا به سمت سلاح های هسته ای گرایش پیدا کنند(آمری راد،117: 1374). تهران به جهت انجام آزمایشات هسته ای پاکستان در ایالت بلوچستان ودر نزدیکی مرزهای ایران، موضع قوی پاکستان به جهت داشتن توان هسته ای در مناقشات منطقه ای وهمچنین در صورت روی کار آمدن یک حکومت بنیادگرای افراطی در پاکستان، نگران مسابقه تسلیحاتی در شبه قاره و به ویژه پاکستان است (محمدی،1384: 300). آزمایشi های هسته ای پاکستان در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران هم به منزله تهدید، وهم مخرب محیط زیست بوده است.

در این گروه در زمینه های صنعت، کشاورزی، مخابرات واطلاعات، تجارت، علوم تکنولوژی، توسعه نیروی انسانی، بهداشت، توسعه روستایی، بانکداری وانرژی همکاری می شود.برای تحقق هدف توسعه صادرات غیر نفتی وتنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پیمان گروه d-8زمینه مساعدی را می تواند برای هریک از کشورهای عضو و از جمله ایران و پاکستان فراهم آورد (همان :1-5). گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصرو نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله تشکیلات منطقه ای است به منطور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی.

درژئوپولیتیک بازیگران اصلی صحنه رقابت کشورهای محلی، منطقه ای، فرامنطقه ای و جهانی هستند. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که این مسائل ایدئولوژیک را پررنگ تر کرده و باعث تشدید آن می شود، حضور قدرتهای فرامنطقه ای و جهانی در پاکستان است. مصرف بی رویه از منابع شن و ماسه بسیاری از رودخانه ها بموازات افزایش شناخت اثرات زیان بار برداشت شن و ماسه باعث شده استفاده از منابع بستر دریاها روز به روز بیشتر شود. بی تردید یکی از راه­های افزایش همکاری های دو کشور ایران و پاکستان،ایجاد بازار مشترک اسلامی است.برای رسیدن به این هدف وایجاد زمینه وبستر مناسب برای فعالیت موثر و کارایی این بازار؛ استفاده از تشکیلاتی چون گروه هشت کشور اسلامی مفید است ومی توان از ترتیبات تجاری واقتصادی زیرگروه های این هشت کشور اسلامی در این ارتباط سود فراوان برد و از تجربیات آنان استفاده کرد (دراک خواه،2:1384).

از جمله پیامدهای منفی این رقابت برای جمهوری اسلامی ایران افزایش حساسیت نظام بین اللمل نسبت به سرنوشت فعالیت های هسته ای ایران است که باعث شده به عناوین مختلف کشور ایران را تحت فشار قرار دهند تا او را از دستیابی به فناوری هسته ای حتی برای مقاصد صلح جویانه بازدارند. اگرچه کشورهای ایران و پاکستان، هر دو به عنوان کشورهای مسلمان شناخته می شوند و در سازمان کنفرانس اسلامی با یکدیگر همکاری دارند، اما مسائل ایدئولوژیک یکی از عوامل اصلی است که دو کشور را به عرصه رقابت کشانده واین عرصه برهمکاری­های دو کشور تاثیر منفی گذاشته است.استمرار فشار تشکل های افراطی پاکستان علیه شیعیان این کشور و احیانا اقدامات حمایتی ایران، بر مناسبات دو کشور اثر گذاشته و ممکن است باعث تشدید واکنش های بین آنها شود.

اما هند برای ادامه همکاری بی میل به نظر می رسد؛ زیرا تهدیدخط لوله در سرزمین پاکستان امنیت انرژی را به خطر می اندازد. این غذا مشابه با کله پاچه های ایرانی است اما طعمآن بسیار فرق دارد. در نتیجه توانایی توانایی رقابت یک کشور با کشور دیگر بستگی به پتانسیل های محیطی، سیاست خارجی در قبال کشورهای قدرتمند منطقه ای و جهانی، واستراتژی های خود کشور بستگی دارد. کشور پاکستان که در این حوزه ژئوپولیتیکی می گنجد، اصلی ترین عامل استقلال آن اسلام بود ومشروعیت خود را از اسلام کسب کرده است. از آن جایی که جمهوری اسلامی ایران نیز مشروعیتش به اسلام بوده ونظام فعلی آن مبتنی بر اسلام بوده است، پاکستان در سیاست خارجی خود به این کشور توجه ویژه ای دارد.

دیدگاهتان را بنویسید