عملیات نجات ماهی ۶۵ میلیون ساله در کف رودخانه والسان رومانی – یک پزشک

ایران از نظر آسیب پذیری از ناحیه اقوام وقبایل بلوچ نسبت به پاکستان در موقعیت بهتری قرار دارد. در نتیجه می توان گفت که موقعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی پاکستان به دنبال حوادث یازده سپتامبر و پی آمدهای آن به کلی دستخوش تحول و دگرگونی شده است (همان:7-8). سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1969 در پی حریق عمدی مسجدالاقصی بوجود آمد و با وجود فراز ونشیب های فراوان توانسته خود را به صورت یک نهاد بین المللی معتبرتثبیت کند (امجد،1:1382). در دهه های آغازین قرن بیست ویکم، تقاضا برای گاز طبیعی دارای بالاترین رشد می باشد. مقایسه مبادلات تجاری بین پاکستان با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب گروه d-8 طی دهه های گذشته نشان می دهد که با تشکیل این سازمان، مبادلات تجاری بین دو کشور رشد چشم گیری نداشته است.بنابراین گروه مذکور در زمینه ی همکاری های دو کشور، بیشتر یک عامل بالقوه است تا بالفعل.

یکی از مهم ترین همکاری های دو کشورایران وپاکستان در قالب پیمان های منطقه ای، سازمان همکاری منطقه ای اکو است. موضوع مهم دیگر، حادثه یازده سپتامبر است که آسیای جنوب غربی را در کانون تحولات بین المللی قرار داد، چراکه بعضی از تحلیل گران معتقدند حوادث یازده سپتامبر از این منطقه نشات گرفته است. این سازمان تنها نهاد دولتی-مذهبی بین المللی است. گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه که اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصرو نیجریه در آن عضویت دارند، از جمله تشکیلات منطقه ای است به منطور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی.

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان بسیار مهم وتاثیر گذار منطقه ای می باشد که شاخه وسیع و مهم جغرافیایی را در بر می گیرد وهدف آن ایجاد شرایط و زمینه های لازم برای توسعه فعالیت اقتصادی وفرهنگی کشورهای عضو وبرقراری همکاری های فعال ودرازمدت منطقه ای در عرصه های مختلف است. در این گروه در زمینه های صنعت، کشاورزی، مخابرات واطلاعات، تجارت، علوم تکنولوژی، توسعه نیروی انسانی، بهداشت، توسعه روستایی، بانکداری وانرژی همکاری می شود.برای تحقق هدف توسعه صادرات غیر نفتی وتنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پیمان گروه d-8زمینه مساعدی را می تواند برای هریک از کشورهای عضو و از جمله ایران و پاکستان فراهم آورد (همان :1-5).

در این نظریه پاکستان در منطقه هلال داخلی و اطراف منطقه محور قرار داشته واز این رو در استراتژی های خشکی به عنوان بخشی از منطقه هلالی جایگاه مهمی داشته است. علیرغم این که پاکستان قدرت اتمی است ولی توان حضور درسیستم های ذکرشده را ندارد.(رضایی،163:1384) درهرحال، آنچه در ژئوپولیتیک پاکستان حائز اهمیت است، نقش آن در ملاحظات امنیتی آن است که سیاست خارجی این کشور بر آن قرار دارد (محمدی،309:1385). پاکستان تنها در زیرسیستم شبه قاره و به ویژه افغانستان نقش ایفا می کند. به طوریکه کشورهای دارای کمبود انرژی منطقه مانند هند، چین و پاکستان در نقاط مختلف دنیا برای بدست آوردن انرژی تلاش می کنند (shiv kumar,2007:1).

با رشد تقاضای انرژی در هند و کشورهای همسایه آن، خط لوله گاز ایران- پاکستان-هند حکایت ازجایگاه ویژه ای در میان کشورهای منطقه دارد. این کشور سعی می کند به واسطه افغانستان در منطقه آسیای مرکزی از طریق ژئوپولیتیک خطوط لوله و انرژی نقش ایفا کند. به این خاطر رقابت ژئوپولیتیکی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر منافع ملی، امنیت ملی و اقتصاد یک کشور داشته باشد.به هر حال در منازعه ورقابت ژئوپولیتیکی میان کشورها وبه ویژه کشورهای همسایه عواملی مانند: مسائل مذهبی- ایدئولوژیکی، آب، انرژی، دسترسی و ارتباطات، ترانزیت و حمل ونقل وتسلط بر منابع وذخایر منطقه نقش اصلی را ایفا می کنند.

به دلیل کاهش بارندگی در سال های اخیر سطح آب این رودخانه تا حد زیادی کاهش پیدا کرده است. نتايج شاخص نشان داد که کيفيت آب در اين رودخانه، در همه ايستگاه ها در محدوده متوسط و ضعيف طبقه بندي مي شود. همچنین شاخص کاستلو نشان داد که در فصل بهار شیرونومیده غذای غالب و اختصاصی گاوماهی کورا بوده اما در ماهی خیاطه و در همه فصول، تریکوپترا طعمه­ای غالب و عمومی است و سایر طعمهها مثل افمروپترا، شیرونومیده، سیمولیده و خرچنگ (فقط در زمستان) طعمه­ای نادر اما عمومی میباشند.

بنابراین در ژئوپولیتیک رقابت مقوله ای چند بعدی است و تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی و غیره را شامل می شود. اقدامات کشورها برای بسترسازی زمینه های رقابتی از یک سو واستقرار مکانیزم های بازدارنده کشورهای فرامنطقه ای از سوی دیگر این مقوله پیچیده را تشکیل می دهد. در برخی کشورها هم کمپ های تابستانی برای دانش آموزان برپا میشود که تمامی امکانات لازم را دارند و در منطقه ای محدود هستند و به همین دلیل نمیتوان خیلی نام این کار را کمپینگ دانست. هرچند که این بازیگران جدا از یکدیگر قرار دارند ولی دارای اهداف متقابل هستند (ایرانزاده ،3:1387).

تنگ دوم کمی عریضتر است و مناظر بیبدیل آن شما را بر سر ذوق خواهد آورد؛ اما در انتهای تنگه ساواشی آبشاری بسیار زیبا و بلند قرار دارد که شما را مدهوش طبیعت سحرانگیز این منطقه خواهد کرد. از این رو کشورهای پاکستان و افغانستان از ابتدا در خط مقدم علیه تروریسم قرار گرفتند (فرزین نیا،4:1383). شنا، اسکی (اسلا لوم، مارپیچ، پرش، تریک برموت، اسکی بدون چوب و اسکی با پای برهنه) و قایقرانی از ورزشهای محبوب اهالی روستای واریان بهخصوص بچهها به شمار میآید؛ زیرا این روستا به آب، بسیار نزدیک است. روستای افجه یکی از روستاهای دیدنی اطراف تهران است که در 30کیلومتری این شهر و دامنه رشته کوههای البرز قرار دارد.

اسپایکمن اصرار داشت که سیاست آمریکا باید متوجه این منطقه باشد. پس برای دست­یابی به ژرفای اندیشۀ شاعر باید به ارزیابی تصاویر ادبی برخاسته از امور مادی که همان عناصر اربعه (خاک، آب، باد، آتش) هستند پرداخت که باشلار این شیوۀ شناخت ریشهای تصاویر ادبی را از «فلاسفۀ دوران باستان آموخته بود، یعنی همان فلسفه چهار مزاج شاعرانه که طبیعت شاعر را از خلال تصاویر ادبی به یکی از عناصر اربعه پیوند میدهد» (خطاط،1382: 40). او معتقد است که بهرهگیری تصویر یا استعارۀ شاعرانه از عنصر مادی، شرط دوام و بقا و انسجام خیالپردازی است و ماده را همان «ناخودآگاهی صورت و قالب یا نطفه و تخمه و ریشۀ صورت و قالب» میداند (باشلار، 1378: 16-17). از همین رو، تخیل برای خلق شعر و ادب ابتدا باید مادۀ دل­خواه خود را برگزیند تا به بالندگی برسد که از منظر باشلار تخیلات هنرمندان بر مبنای فرآوردههای ذهنیشان که همان تصاویر ادبی و هنری هستند، می­باید در یکی از دستههای چهارگانه عناصر مادی تقسیم گردند تا آشکار گردد که مادۀ اصلی تخیل آن­ها به کدام سوی متمایل است.

این نقشهها، نقشههای توپوگرافی رودخانه هیرمند است که ایران قرار است سازههای آبگیری خود را روی آن طراحی و اجرا کند. طالقان رود از رودخانه های مهم طالقان است. نمونه گيري به صورت فصلي از سه ايستگاه بالا دست، مياندست و پايين دست سه رودخانه ( لاويج رود، گلندرود و سبزه رود ) دريک بازه زماني شش ماهه از ابتداي خرداد 87 تا پايان آبان ماه مصادف با فصول گرم و کم آب و سرد و پر باران صورت گرفته و پارامترهايي نظير درجه حرارت، هدايت الکتريکي، اکسيژن محلول،pH ، کدورت، BOD و COD به همراه غلظت آنيون ها و کاتيون ها اصلي و پارامترهاي ميکروبي اندازه گيري گرديد.

بازتخصیص مصارف شرب و صنعت و اعمال محدودیت های لازم با توجه به شرایط جدید و در صورت لزوم کاهش آنها با استفاده از ابزار تشویق و در موارد رخداد تخلفات استفاده از ابزار مجازات یکی دیگر از راهکارهای برون رفت زاینده رود از مشکل خشکسالی است. به گزارش ایرنا به نقل از نشریه یورو آسیا، نزاع دیرینه آبی میان هند و پاکستان اخیراً به ابعاد جدید رسیده است و بهتازگی رئیس دستگاه قضا پاکستان نسبت به اقدامات هند بر ایجاد سد و مسیرهای جایگزین بر رودخانههای مشترک میان دو کشور اعتراض کرده است.

ازاین رو، سیستم تقسیمات کشوری ایران و پاکستان متفاوت است؛ یعنی ایران به صورت متمرکز و پاکستان به صورت فدرالی اداره می شوند.علی رغم همگرایی عمیق، دیرینه و گسترده بلوچ های ایران وپاکستان به ویژه در نواحی مرزی، آسیب پذیری پاکستان به دلیل حجم، وسعت و اهمیت استراتژیک بلوچستان از ایران وافغانستان بیشتر است. آن ها برای تصرف فرصت ها و مقدورات در مکان و فضای جغرافیایی، به رقابت(competition) پرداخته و سعی می کنند نفوذ خود را در فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و آنها را به قلمرو اعمال اراده خود بیافزایند و برعکس رقبا را از فضاهای درگیربیرون برانند.

متشکل سیاسی درصددکسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرمها و فرصت های جغرافیایی هستند که به آن ها قدرت داده و امکان چیره شدن بر رقیب را می دهد. هیچ گونه ارتباط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میان این کشورها و جهان خارج نیست. به طوری که پاکستان سیاست خارجی خود را در سه سطح مختلف دوجانبه، منطقه ای و جهانی با کشورها تنطیم می کند (آمری راد،1:1384). استقرار قوم و قبیله های بلوچ در فاصله مرزهای مشترک سه کشور ایران، پاکستان وافغانستان به طور طبیعی باید باعث تفاهم و هماهنگی سه جانبه ای برای کنترل استراتژیک قلمروبلوچ نشین شود. 10- چه زمانی بازتابش نور به طور نامنظم است ؟

به طور معمول ۵۰ درصد مبلغ در هنگام درخواست و ۵۰ درصد پس از تحویل پاسپورت دریافت می­شود. ۸ خرداد ۱۴۰۰ گلاله شیخی دختر ۲۵ ساله ی سقزی حین مشاجره با همسرش بر سر موضوع کار کردن خود، قربانی ضربه ی مشت مرگبار او به سرش شد و پس از آن نیز جسد او توسط همسرش به آتش کشیده شد. در روزهای آخر، کمون ها قصر تویلری را به آتش کشیده اسقف اعظم پاریس را گروگان گرفتند.

صنایع گوناگونی در زیر حوزه ی سفیدرود مستقر هستند که مجموعا دارای اثرات زیست محیطی قابل بررسی هستند مانند صنایع شیمیایی واحد صابون سازی ،آب مقطر ، تولید کف آتش نشانی ، مواد پلاستیکی و تولید سیلیکات سدیم . کشور پاکستان که در این حوزه ژئوپولیتیکی می گنجد، اصلی ترین عامل استقلال آن اسلام بود ومشروعیت خود را از اسلام کسب کرده است. در همین راستا هر دو کشور ایران و پاکستان در اکثر کنفرانس های این سازمان همکاری داشته اند. بی تردید یکی از راه­های افزایش همکاری های دو کشور ایران و پاکستان،ایجاد بازار مشترک اسلامی است.برای رسیدن به این هدف وایجاد زمینه وبستر مناسب برای فعالیت موثر و کارایی این بازار؛ استفاده از تشکیلاتی چون گروه هشت کشور اسلامی مفید است ومی توان از ترتیبات تجاری واقتصادی زیرگروه های این هشت کشور اسلامی در این ارتباط سود فراوان برد و از تجربیات آنان استفاده کرد (دراک خواه،2:1384).

دیدگاهتان را بنویسید