رودخانه های مشهد – جاهای دیدنی اطراف مشهد

درویش میافزاید: «ما در خوزستان ۴۰۰ سایت باستانشناسی و صدها سایت کار نشده داریم. برای همین ما قصد داریم تا در این آموزش نحوه ماهیگیری را به شما آموزش دهیم. یکی از نقشهای کهنالگوی «حامی» این است که «معرفت و انسان دوستی راستین را با رفتار، گفتار، افکار و احساسات خود به دیگران آموزش میدهد» (پیرسون و کیمار، 1392: 63) رستم نیز علاوه بر آموزش آیین بزم و رزم و کشورداری، پرورش باورهای اخلاقی و انسانی و آیین پهلوانی را در وجود سیاوش برعهده میگیرد. علاوه بر کوهها که نشاندهندة گذر رستم در مازندران است، دیوان را موجوداتی با شکلهای غیرانسانی، عجیب و غریب نشان میدهد که رستم وقتی بر ارژنگ پیروز میشود، بقیة دیوان میگریزند که در تصویر زیر بهخوبی به نمایش گذاشته شدهاست.

سفیدرود، شلمان رود، پسیخان، شفارود، ماسوله رودخان، آستاراچای، سیاهمزگی، سفیدمزگی و پلرود شاخصترین رودخانههای گیلان محسوب میشوند که علاوه بر ظرفیتهای گردشگری، برای تأمین آب کشاورزی گیلان نیز مورد استفاده قرار میگیرند و در عین حال در برخی از آنها، برای تولید انرژی برق ابی نیز پروژههایی در دست انجام است. از محل ديم قشلاق كه مرز ثلاثه ي (ايران و تركيه و آذربايجان) قرار دارد. کمیسیون شماره یک از محل مرز ثلاثه ایران و شوروی و ترکیه ( دیم قشلاق) تا آق بند و کمیسیون شماره دو از آق بند تا تازه کند ، نقطه انتهایی مرز دو کشور در ارس انجام وظیفه مي کرد .

5) به کارگیری معیارهای متفاوت برای بخش های مختلف رودخانه : امکان دیگری که برای ایجاد یک مرزي در یک رودخانه وجود دارد ، به کارگیری معیار های مختلف برای بخش های مختلف رود خانه ای وتقسيم یک رودخانه به قسمت هایی در طول رود خانه است . 6) مالکیت مشترک : روش های دیگری که برای تعیین مرز های رود خانه ای ممکن است اعمال شود عبارتست از وجود مرز در دو ساحل رودخانه، به موجب این روش مرز هر کشور در ساحل رودخانه طرف خودش قرار دارد و رودخانه بدون اینکه به انواعی که پیشتر ذکر شد تهیه یا مرز بندی شود به صورت مشترک باقی می ماند.

کارون نام های دیگری هم مانند کرن، کرنک و کوهرنک دارد که در سنگ نوشته های باستانی حک شده است. آبهای کارون از رودخانه باستانی کوپرتس جریان پیاده می کند و حدود ۹۵۰ متر را عبور می کند و به دریای خیلج فارس سر ریز می شوذ و تنها رودی هم هست که اجازه کشتیرانی به آن داده شده است. در تحقیق حاضر، شبیهسازی جریان رودخانه اترک، با استفاده از این مدل و بر اساس دادههای جمعآوری شده در آبخیز مراوه­تپه استان گلستان به­صورت ماهانه انجام شد. یوسف غفارزاده، مدیرعامل آب منطقهای استان آذربایجان شرقی در پایان نشست کارگروه مشترک ایران-ارمنستان پیرامون پالایش و جلوگیری از آلودگی رودخانه ارس گفت: طرف ارمنی ضمن قبول مسئولیت، متعهد به اصلاح و ترمیم تاسیسات به هدف حذف کامل تخلیهها تا سال 2021 شده است.

براساس این حدود ۲۱۱ کیلومتر ازمسیر ۵۳۵ کیلومتری این رودخانه در استان خراسان شمالی واقع شده است. وسعت آن 185 هزار کیلومتر مربع میباشدو سه جمهوری تازه استقلال یافته آذربایجان ، ارمنستان ،گرجستان در حال حاضر در این سرزمین قرار دارند . روستای ییلاقی کردینه و چشمه طلا در امتداد این رودخانه قرار دارد. وی افزود: ابتدا پس از اعلام گم شدن در کوهستان، 2 تیم واکنش سریع جمعیت به همراه 2 تیم آنست در محل حادثه حاضرشدند که پس از بررسیهای انجام شده و با توجه به مشخصات فرد گمشده و طغیان رودخانه متوجه غرقشدگی فرد مورد نظر در در حوالی روستای قره گل شرقی در رود خانه اترک شدند.

به این جهت، با توجه به هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی؛ آب شیرینکن تنها یک راهحل گران قیمت برای کشورهای بسیار ثروتمند است. به گفته او در برخی از حوضههای مرزی در موضوعات جدیدی با محور آب و محیط زیست، نیازمند توسعه رژیم حقوقی دوجانبه، سه جانبه و یا منطقهای هستیم که از این جمله میتوان به حقابه زیستمحیطی تالابهای بینالمللی هامون، همکاری ۴جانبه در حوضه ارس، همکاری ۳ جانبه در حوضه هریرود و همکاری در موضوع گرد و غبار با کشورهای حوضه دجله و فرات اشاره کرد. این تعهد طرف ارمنی درحالی اعلام میشود که موضوع آلودگی ارس از سوی ارمنستان طی هفته های اخیر همواره از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران انکار شده است.

اما یکسال پس از انعقاد عهدنامه ترکمنچای در سال 1829 و در اجرای فصل 4 عهدنامه پروتکلی بین طرفین با عنوان (( پروتکل متمم عهدنامه ترکمنچای 1)) برای تخصیص خط سر حدی و حدود ایران و روس از سمت آذربایجان در بایرام لو در کنار ارس و به تاریخ 18 ژانویه 1829 میلادی برابر با 28 رجب 1244 ه ق منعقد گردید . بدین ترتیب دو هيئت نمایندگی کمیسیون مشترک ایران و شوروی را اداره و در راستای ایران و شوروی استقرار یافتند .و چون مطابق موافقت نامه 1333 در سرتاسرمرز ایران و شوروی تحدید حدود مجدد و د ربعضی مناطق تعیین حدود به عمل می آمد بدین جهت و برای سهولت کار با موافقت طرفين برای تحدید حدود مرز وعلامتگذاری ، سر تاسر مرز به ده قسمت تقسیم و برای هر قسمت یک کمیسیون فرعی تعیین گردید .

آنتراسن یک نوع از این آلاینده خطرناک است. م وضیت جزایر نسبت به خط مرزی و اینکه کدام جزیره به کرم یک از طرفین تعلق دارد تا حدودی به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته بود. هر زمانی که پول بود سعی شده یک سری از طرح های توسعه ای به صورت نمایشی یا بر اساس نیاز کشور انجام شود. با برآوردهایی که در این رودخانه صورت گرفته است، بالای 32 گونهه ماهی در این آب زندگی میکند. ماهی سفید رودخانه ای بزرگ آب های ساکن به این معروف هستند که فریب دادن و صیدشان از همه ماهی ها دشوارتر است.

این کمیسیون ها اصولاً مختلط و از سوی طرفين قرار داد تعیین می شوند . اگر اشخاصی به حدود تعیین شده اعتراض داشته باشند مراجع رسیدگی کننده آن کدامند؟ در فصل 4 عهدنامه ترکمنچای به تعیین حدود دو کشور ایران و روسیه در ناحیه باختری دریای خزرمی پردازد .که به این شرح می باشد 1، که در عهد نامه ترکنمچای خط سر حدی ایران و روسیه از محل ملتقاي رود قراسوی ( پایین ) تا دشت مغان تعیین می گردد ، با این استثنا که در مقابل قلعه عباس آباد خط مرزی از مجرای ارس به ساحل راست آن منحرف و اراضی مقابله قلعه عباس آباد را با یک نیم دایره به قطر نيم فرسخ در خاک روسیه باقی گذاشته و پس از آن مجدداً خط سرحدی مجرای رودخانه ارس را متابعت می کند .

سپس روحانى مقدارى خاک در دست مىگیرد و در حالى که مختصرى قرآن مىخواند خاک را بر نعش درون گور مىریزد. م در خاک روسیه قرار داشته ، بر اساس موافقتنامه 1333 ه ش به ایران واگذارگردید و تحدید حدود و تعیین مرز در ارس در محدوه ی این قلعه ضروری تشخیص داده شد. روبه روی قلعه عباس آباد ، اراضی که در ساحل راست ارس قرار گرفته و به موجب عهدنامه و پروتکل 1829 .

رودخانه ها ازمهمترين موانع طبيعي است كه كشورها در تعيين خطوط مرزي با يكديگر مورد استفاده قرار ميدهند . در این مطالعه به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی بستر رودخانه ارس از تصاویر ماهوارهای Landsatو IRS در بازه¬ی زمانی 1987 الی 2013 استفاده گردید و ضرایب هندسی رودخانه برای دو دوره زمانی فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی کیفیت باکتریایی آب رودخانه بهمنشیر و استخرهای پرورش میگوی منطقه چوئبده- آبادان. منطقه قفقاز از جنوب به رود ارس و کر ( کورا ) کوه آرارات هم مرز با ایران و ترکیه از غرب به دریای سیاه از شمال به کوههای قفقاز و از شرق به دریای خزر محدود می باشد .

اما ابنیه تاریخی کردشت به حصار مخروبه قلعه عباس میرزا محدود نمی شود. تا مقابل قلعه عباس آباد خط سرحدی ایران و روسیه تزاری تعیین، و تا حدودی بسیار مبهم تحدید حدود گردید . به عنوان مثال: پروتکل 1913 در ارتباط با اروند رود است ،که خط منصف را در ارتباط با خرمشهر تعیین میکند .در حالی که در بقیه قسمت ها مرز رودخانه ساحل چپ رودخانه است ( طرف ایران ) .

برای تعیین مرز و تحدید حدود بر روی ارس دو کمیسیون فرعی تعیین گردید . اساس تعیین مرز در رودخانه ی ارس عهدنامه 1828 . اما به نظر می رسد که تعیین حدود یک رودخانه با علامتگذاری های ارجاعی و مشخص در وسط یا در کنار رودخانه ، نیاز به زمان ، کار ، وسایل و مواد زیادتر دارد تا انجام ساده چنین کاری در یک خط مرزی خاکی . 19 – مصرف کردن کدام یک باعث هدر نرفتن سوخت ها می شود ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯ ؟ بخش جنوبي حوزه آبريز درياي مازندران شامل حوزه رود قرل اوزون/ سفيدرود است، كه كوه ها بخش جنوبي حوزه آبريز درياي مازندران شامل حوزه رود قرل اوزون/ سفيدرود است، كه كوه هاي بزغوش، جنوب خاوري سهند و تالش را در بر مي گيرد.

در روابط بین المللی عوارض طبیعی مانند رودخانه ، که مرز بین دو کشور را تشکیل می دهد خود به تنهایی مرز محصوب نمی شود بلكه یک خط مرزی باید دقیقاً بر روی رودخانه مشخص گردد . با بررسی الگوی یک رودخانه میتوان شرایط کنونی و پتانسیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر درک کرد و همچنین میتوان پاسخ رودخانه را نسبت به تغییرات طبیعی و انسانی پیشبینی کرد.

برخی از پژوهشگران نظیر آلومبرت (1981) نیز پیامد حفاری ها را روی دمای آب رودخانه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که دمای آب پایین دست رودخانه ها افزایش یافته و این بخش ها با خطر افزایش حرارتی روبرو گشته اند. احتمالا اگر دقیق بشویم و سعی کنیم تصویر ذهنی خودمان را از زیبایی طبیعی بررسی کنیم، بسیاری از ما متوجه خواهیم شد که آب و رودخانه و دریاچه در آن نقش قابل توجهی دارند. با توجه به این توضیح و دو کلمه «تفحص و تجسس» در جمله آخر متن و با توجه به نمونه شاهدی که از کتاب ترجمه تاریخ یمینی در لغت نامه ذکر شده: «لشکر عقب او پیاپی می رفت تا به حدود جرجان افتاد و خود را در میان مخارم و آجام آن نواحی انداخت و کراکله ولایت دست به قتل و نهب آوردند»، «کرکیلی» به معنی راهزنی، شرارت و علی الخصوص در جمله مطرح شده، به معنی «جاسوسی» به کار رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید