در جنگ روایتها باید صادق بود

برای هوشمندان عالَم شگفتآور است که جمهوری اسلامی با اتّکاء به خدای متعال و با تکیه به قدرت ملّی توانسته است آمریکا را در عمدهی هدفهای خودش در این منطقه شکست بدهد. حضرت آیتالله خامنهای قضایای سوریه را یک نمونهی موفق از مهار آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند: آمریکاییها اکنون در سوریه شکست واقعی خوردهاند و به اهداف خود نرسیدند. اسماعیلی در آغاز سخنانش با تشکر از دستاندرکاران انتشار کتابهایی پنجگانه افول آمریکا به ویژه دکتر کرمی مدیر انتشارات سروش، مختارپور رئیس نهاد کتابخانهها عنوان کرد: من فکر میکنم در سالهای اخیر یک خیز خوبی در این راه برداشته شده است و مجموعه مراکز مطالعاتی که در این حوزهها نسبت به این مسئله اهتمام خوبی داشتهاند.

رئیس جمهور آمریکا دو سال قبل به مصر رفت تا یک مقدار تملق اسلام و مسلمانها بکند، بلکه بتواند افکار عمومی دنیای اسلام را به خودش متوجه و منعطف کند. کارشناسان موسسه کارنگی با ارزیابی یک سال گذشته سیاست خارجی ایالات متحده سیاست دولت جو بایدن در یک سال آینده را بررسی کرده اند. پس خرید بلیط هواپیما خارجی با مدت زمان ترانزیت خیلی بالا کار عاقلانهای نیست. پس این تحریم به نفع ماست.

با توجه به این تغییر رویکرد، به نظر می رسد آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و همچنین تقویت رویکرد «به وسیله، با و از طریق»، «حضور بدون ماندگاری» و «موازنه از دور» در حرکت است و در نظر دارد تا ضمن حضور (حداقلی نظامی)، از طریق تأکید بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز، بازدارندگی ایجاد کرده و نظم مطلوب خود را در منطقه حفظ کند.

در آغاز قرن بیست و یکم، حدود دو سوم جمعیت تحت پوشش برنامه های بیمه درمانی مبتنی بر کارفرما قرار گرفتند. در مطالب بعدی فرهنگ مردم آمریکا و شرایط اقتصادی این کشور را مورد بحث قرار می دهیم… ایشان با تشریح اهداف آمریکا در ابتدای قضایای سوریه بهویژه بعد از سرنگونی حکومتهای وابسته به آمریکا در مصر و تونس گفتند: آمریکاییها قصد داشتند با استفاده از شرایط بهوجودآمده در آن زمان در کشورهای عربی، ضربهی وارده در مصر و تونس را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت جبران کنند اما اکنون کاملاً شکست خوردهاند. البتّه این قدرتها تلاش خودشان را میکنند و انشاءالله همیشه هم شکست میخورند.

پول را خرج کرده است، فَسَیُنفِقونَها ثُمَّ تَکونُ عَلَیهِم حَسرَةً ثُمَّ یُغلَبون؛ آیهی قرآن است، پول را خرج میکنند امّا سودی از آن نمیبرند؛ بعد از این هم قدرتهای شیطانی در این منطقه هرچه پول خرج کنند، همین مطلب برایشان وجود دارد. بعد از این هم آمریکا بداند، هرچه خرج کند، هرچه تلاش بکند، قطعاً در این منطقه هیچچیز گیرش نخواهد آمد. آمریکا یک جمهوری فدرال متشکل از ۵۰ ایالت، یک منطقه فدرال، پنج سرزمین خودمختار و مجموعهای از جزایر پراکنده است که مجموعاً دارای مساحتی معادل ۹/۸ میلیون کیلومتر مربع (۳/۸ میلیون مایل مربع) و جمعیتی برابر ۳۲۵ میلیون نفر است.

آمریکاییها یک بار هم اینجا حمله کردند به طبس -یادتان هست- خودشان را نجس کردند، برگشتند رفتند! اگر ملّتی از این تشر نترسید، از این اَخم جا نخورد، اگر ملّتی به قدرت خود اعتماد کرد، اطمینان کرد و با شجاعت قدم در میدان حق و عدالت گذاشت، ابرقدرتها را به عقبنشینی وادار میکند و شکست میدهد. توانست آمریکا را که منافع حیاتی برای خود در اینجا تعریف کرده بود، شکست بدهد و به عقبنشینی وادار کند؛ توطئهها را خنثی کند؛ و طرّاحان جنگ تحمیلی را ناکام بگذارد. «هفت تریلیون -هفت هزار میلیارد- دلار ما در این منطقه خرج کردهایم و چیزی دستمان نیامد»، این را خود او میگوید؛ این معنایش شکست است؛ آمریکا در منطقه شکستخورده است.

، همه شکست خورده. بنابراین آمریکا رو به افول است؛ این را همه بدانند. جوانهای عزیز مؤمن در کشورهای نزدیک به ما و همسایهی ما که انسان حرفهای آنها را، اقدامهای آنها را، پیامهای آنها را میبیند، رفتارهای آنها را، احساس میکند که روحیهی استقلال در آنها زیاد است. البتّه قدرتهای شیطانی دائم در حال توطئه و نقشه علیه ملّت ایرانند؛ چون از ایستادن او، از اقتدار او، از استقلال او، از فکرِ بلندِ ابتکاریِ او برای زندگیِ ملّی، در میان ملّتها نگرانند. ملّتهای منطقه قدرت ایستادگیِ خودشان را در مقابل توطئهی استکبار آزمودند؛ ملّت عراق با شجاعت ایستاد، ملّت سوریه با فداکاری در میدان حاضر شد؛ اینها نشانههای قدرت خداوند و نشانههای صدق وعدهی الهی است که فرمود: یاَاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِن تَنصُرُوا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم؛(۳) هم نصرت داد، هم ثبات قدم داد.

یکی از تصویرهای غلط آنها این است که وانمود میکنند در موضع قدرتند، درحالیکه در موضع قدرت نیستند. این پارک اولین پارک ثبت شده در دنیا است و به عنوان یکی از معروفترین جاهای دیدنی آمریکا شناخته میشود. آن کسانی هم که به پشتیبانی آمریکا حاضرند مسئلهی فلسطین را در این منطقه بکلّی فراموش کنند، بدانند آمریکا رو به افول است. عراق یکی از ثروتمندترین کشورهای این منطقه و کشورهای عربی است؛ کشوری که امروز متأسفانه مردمش اینطور در فقر و حالت دردآوری زندگی میکنند. ارائه قابل توجه خدمات پزشکی و بهداشتی، یکی از بزرگترین صنایع در ایالات متحده است.

بزرگترین دلیل برای اقتدار ملّت ایران و قوّت و قدرت ملّت ایران، این است که چهل سال است که یکی از سفّاکترین و بیرحمترین و رذلترین قدرتهای دنیا یعنی آمریکا در مقابل ملّت ایران مشغول کارشکنی و شرارت است و نتوانسته است به این ملّت زیانی وارد کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند و ملّت ایران راه خودش را در پیش گرفته و پیش رفته و قویتر شده؛ این نشانهی قدرت ملّت ایران است.

2- دوران متأثر از راهبرد یک جانبه گرایی و توجه به اهمیت قدرت نرم در چارچوب مفاهیمی همچون دموکراسی سازی، که 4 سال دوم ریاست جمهوری بوش را شامل می شود. قلمروهای ایالات متحده آمریکا که در دریای کارائیب و اقیانوس آرام پراکنده هستند، نه منطقه زمانی را شامل میشوند. از منظر تصمیم سازان ایالات متحده تروریسم ضد آمریکایی دارای دو منشاء مشخص است: گروه های تروریستی که به صورت پراکنده در منطقه وجود دارند و دولت هایی که از گروه های تروریستی حمایت می کنند. حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود امّا زمان این آقا که دیگر به طور واضح با او مخالفت میشود؛ در غالب زمینههایی که او تصمیم میگیرد، در دنیا با او مخالفت میشود.

درست است که خیلی چیزها را ممکن است نفهمند، امّا به نظرم میآید اینقدر هم چیز نیستند که این را نفهمند! جمهوری اسلامی و ملّت ایران آن مجموعهای هستند که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، امّا ضربهی بزرگتر را خودش خواهد خورد؛ کمااینکه تا حالا اینجوری بوده. از شما متنفّرند، ممکن است یک اقدامی هم علیه شما بکنند. راهبردی که از یک سو حاوی وجوه سلبی نسبت به دوران پیش از خود است و از سوی دیگر پاسخی به ضرورت های دوران جدید در نظم بین المللی محسوب می شود.

دموکرات ها بر سر این موضوع اخلاق پیدا کردند که آیا قلمروهای غربی جدید باید اجازه برده داری را بدهند یا نه، و اینکه آیا ایالت های جنوبی باید علاوه بر نماینده رسمی دموکرات ها کاندید خود را داشته باشند یا نه. یعنی وضعی که در هنگام نامزد ریاست جمهوری شدن این آقا بر آمریکا حاکم بوده است، به اعتراف مردم آمریکا، وضع بدی بوده است و او قول داد که تغییر پیدا بشود. این را من نمیگویم؛ این جزو حرفهایی است که جامعهشناسهای مطرح دنیا امروز دارند این حرف را میزنند.

؛ همهجور کاری را علیه جمهوری اسلامی انجام دادند؛ مخالفتهای امنیّتی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی؛ همهجور. آقای دکتر روحانی اشاره کردند- دارد حرکت میکند، دارد پیش میرود؛ یعنی تمام آنچه آنها انجام دادند، همهی نیرویشان را مصرف کردند، از طُرق مختلف استفاده کردند، همهی اینها شکست خورده؛ مثل آن گربهی معروف داستان «تام و جری»، در همهی این تدابیر با حجم فراوان، بالاخره ناکام ماندند. اقتصاد ملّی ما میتواند تحریم را شکست بدهد و به لطف الهی، به حول و قوّهی الهی تحریم را شکست میدهیم و شکست تحریم، شکست آمریکا است و آمریکا از ملّت ایران با شکست تحریم، یک سیلی دیگر باید بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید