جنگ جمل – ویکی شیعه

جنگ اقتصادی، حمله سایبری، جنگ با نیروهای منظم، جنگ های نامنظم (چریکی)، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، حمایت از ناآرامی های داخلی و دیپلماسی، هشت مولفه ارائه شده درباره جنگ ترکیبی بوده است. در حالی که این مبارزان به جبهههای غربی وابستهاند به تنهایی قادر به شکست نازیها نیستند و شوروی نیز که از وابستگی جبهه مقاومت لهستان به نیروهای غربی آگاه است حاضر نیست با دخالت در وضعیت شرایط را به نفع آنها دگرگون کند. برای دستیابی به این هدف، باید بیش از گذشته رسانهها را مورد توجه قرار دهیم و افکار عمومی داخلی و جهانی را نسبت به دروغپردازی رسانههای خارجی، آگاه کنیم.

«این نقشه (آمریکا) این است که بگین را وادار کند به اینکه تو حمله کن به لبنان، لبنان که تو حمله کردى، ایران حساسیت نسبت به او دارد، همه قوایش را متمرکز مىکند در اینکه تو را از بین ببرد. حمايتهاى حقوق بشردوستانه نسبت به زخمىها، بيماران و غريقان در دريا: مرگ سربازان زخمى در ميدان نبرد موجب شكلگيرى حقوق بشردوستانه بينالمللى و از جمله كنوانسيون 1864م. «براى بهبود شرايط زخمىهاى نظامى در ميدان نبرد» گرديد. مجازات مرگ نبايد در مورد اشخاصى كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از 18 سال داشتهاند اجرا شود.

دوربین در این اثر نگاهی تحلیلی دارد و همچون بسیاری از آثار مالیک سوالاتی در ارتباط با مرگ و معنای زندگی را مورد بررسی قرار میدهد. یک درام رمانتیک که با بازی هامفری بوگارت و اینگرید برگمان براساس نمایشنامه «همه به کافه ریک میآیند» ساخته شد و با گذر زمان جایگاهی دست نیافتنی میان آثار عاشقانه پیدا کرد اما در عین حال فیلمی است درباره جنگ جهانی دوم. پيامبر از شنيدن اين حرف خشمناك شد و فرمود: اين حرف چه معنى دارد؟ با توجه به آنچه گذشت، كودكان از مصونيت كامل بهرهمند هستند، مگر هنگامى كه اين كودكان در پيشبرد جنگ مؤثر باشند و همانند اتباع دشمن، مشغول جنگيدن و كارزار نظامى باشند.

اين مسئله هنگامى كه جنگها و نزاعها به شهرها و محلهها كشانده مىشود، بيشتر نمايان است. ابوبكر هنگامى كه معاذ را به يمن مىفرستاد درباره 10 چيز سفارش كرد و خواست تا آنها را به خاطر بسپارد. زخمىهاى دشمن كه به دليل جراحت، قادر به جنگيدن نيستند، از هرگونه تعرض و آسيب نيروهاى نظامى در امان مىباشند و اين مسئله مورد سفارش پيشوايان اسلام بوده است. 7. تخريب تأسيسات داراى نيروهاى خطرناك (سدهاى توليدكننده نيروى برق و نيروگاههاى هستهاى) كه مىتواند تلفات غيرنظامى زيادى به همراه داشته باشد ممنوع است. اما چنانچه در پيشبرد جنگ و كارزار نظامى نقش داشته باشند، خواه به عنوان نيروى رزمنده، يا به عنوان طراح نقشههاى جنگى و مشاور امور نظامى، در اين صورت همانند ديگر اتباع جنگجوى دشمن بوده و از مصونيت جنگى بهرهمند نخواهد بود.

به عبارت ديگر، چنانچه، زنان همانند ساير جنگجويان و افراد نظامى در صحنه جنگ و كارزار به فعاليت بپردازند، همانند افراد نظامى بوده و از مصونيت بهرهاى ندارند. در ذيل در مورد افرادى سخن گفته خواهد شد كه وضعيت آنان با افراد رزمنده و جنگجويان متفاوت بوده و ضرورت دارد از آنان حراست و حفاظت كامل صورت پذيرد. پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآله از خطاى آنان چشمپوشى كرد و فرمود: اگر بنا بود كه من قاتل پيك و فرستاده باشم، شما دو نفر را به قتل مىرساندم؛ كنايه از اينكه، پيك و سفير، محترم بوده و نمىتوان آسيب به آنان رساند. در زمان پيامبر اكرم صلىاللهعليهوآلهدو نفر به عنوان پيك يا نماينده بر آن حضرت وارد شدند.

زنان بايد در برابر هرگونه حمله به حيثيتشان بخصوص در برابر تجاوز، فحشاى اجبارى يا هر شكل ديگرى از حمله ناشايست حمايت شوند. حمايت از كودكان در اصول حقوق بشردوستانه: پروتكل الحاقى 1977 سازمان ملل متحد درباره حمايت از كودكان هنگام جنگ اعلام مىكند كه كودكان بايد مورد احترام خاص قرار گرفته و از آنها در برابر هر شكل از حمله ناشايست حمايت شود. چنين مسئلهاى در روايات اسلامى و گفتار فقيهان اسلامى مورد تأكيد قرار گرفته است. براى جلوگيرى از اطاله كلام، از ذكر آيات، روايات و شواهد تاريخى زندگى پيشوايان اسلام خوددارى مىشود. به وضعيت زنان باردار و مادرانى كه داراى فرزندان وابسته به خود هستند و به دلايل مربوط به درگيرى مسلحانه بازداشت شدهاند، با حداكثر اولويت رسيدگى شده و در صورت صدور حكم اعدام براى آنها اين حكم اجرا نخواهد شد.

پيامبر صلىاللهعليهوآلهشديدا ناراحت شد. چرا ناراحت شديد، او دختر يكى از مشركان و كفار بود. اينها از شما بهترند؛ زيرا اينها هنوز بر فطرت پاك خود هستند؛ مگر شما فرزندان مشركان نبوديد؟ هنوز از محتوای سخنان بایدن در این گفتگو خبری منتشر نشده است، اما کاخ سفید اعلام کرد این گفتگوی دوساعته، در حدود ساعت ۱۵ به وقت گرینویچ به پایان رسیده است. عقاید یادشده سان تزو را می توان به این جمله خلاصه کرد: کسی که هنر جنگ را بلد است، دشمن را کنترول می کند نه توسط دشمن کنترول شود. در کنار اینها هر سینماگر از زاویه دید خود و با توجه به تجربیات خود به جنگ جهانی دوم پرداخته.

5. تحت هيچ شرايطى نبايد از غيرنظاميان براى جلوگيرى از حمله به نقاط خاص و مناطق و اهداف نظامى استفاده كرد. هيچيك از طرفهاى درگيرى ترتيب انتقال كودكانى غير از اتباع خود را به يك كشور خارجى نخواهد بود، مگر آنكه دلايل ضرورى براى اين كار وجود داشته باشد. هر چند حذف فديه مالى در ظاهر گامى مثبت به نفع اسيران و حركتى در جهت اصول انسانى به نظر مىرسد، ولى دقت بيشتر نشان مىدهد كه اين كار در مجموع به نفع اسيران تمام نخواهد شد و جان آنها را بيش از پيش به خطر خواهد انداخت؛ چون كشور دستگيركننده اسير، اصرار فراوانى براى گرفتن اسير نخواهد داشت و براى اينكه خود را از مخارج مالى اسيران برهاند، از ابتدا سعى مىكند آنان را به قتل برساند.

«و يلحق به المقعد و الاعمى كما صرح به الفاضل، و سمعتُ ما فى خبر حفص، لكن ينبغى تقييد ذلك ايضا بما اذا لم يكونا ذا رأى فى الحرب و لم يقاتلاً و لم تدع الضرورة الى قتلهما كما اذا تترسوا بهما و نحوذ لك مما عرفته»؛29 از جمله افراد داراى مصونيت، زمينگيرها و نابينايان هستند، همانگونه كه فاضل بدان تصريح داشت و روايت حفص نيز بدان دلالت داشت، لكن سزاوار است اين حكم تقييد بخورد به آنجايى كه اين عده داراى انديشه جنگى نباشند و در جنگ نيز مشاركت نداشته باشند و نيز ضرورتى براى كشتن آنان وجود نداشته باشد، مثل آنجايى كه دشمن از اين عده به عنوان سپر جنگى استفاده كرده است.

مشروط بر اينكه از جبهه جنگ بركنار باشند و از نظر فكرى يا جسمى، در جنگ و كارزار نظامى مشاركت نداشته باشند. بيمارستان و مناطق و مكانهاى امنى را مىتوان در زمان صلح در نظر گرفت كه از افراد تحتحمايت را در خود جاىدهد. از اينرو، همانند كودكان داراى مصونيت مىباشند. اين گروه نيز همانند افراد پيشگفته از مصونيت برخوردار هستند. از جمله مهم ترین منابع حقوق جنگ، مقررات بشر دوستانه ژنو (مصوب ۱۹۲۵/ ۱۳۰۴ش و ۱۹۲۹/ ۱۳۰۸ش) و معاهداتی که از گروه های معینی از قربانیان جنگ حمایت میکند و مقررات لاهه در باره ابزارها و شیوه های جنگی است.

دیدگاهتان را بنویسید