جنگ، انواع، انگیزهها و جنگ تحمیلى

در حال حاضر وضعیت نهایی این نبرد هنوز مشخص نشده است و جنگ سوریه احتمالآ تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت. اگرچه این نبرد به نقاط بسیاری از دنیا سرایت کرد، اما اکثر کشورهای درگیر، تلاش مشترکی با هدف پایان دادن به تخاصم قدرتهای محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) از خود به نمایش گذاشتند. فراوانی در سراسر جهان به جای گذاشته است. این جنگ بیش از یک میلیون کشته و نزدیک به پنج میلیون مهاجر و آواره بر جای گذاشت.

اگر این میلیاردها دلار پول را به جای صرف تسلیحات نظامی، خرج تحصیل کودکان میکردیم؛ امروزه هیچ کودکی محروم از تحصیل وجود نداشت و همچنین در ایام کرونا از سطح بهداشت جهانی بالاتری برخوردار بودیم که به نظر میرسد باید در روز صلح، به پاسداشت صلح یک دقیقه هم که شده جهانیان اسلحههای خود را زمین بگذارند و به احترام صلح دست از جنگ و خونریزی و کشتن مردم بی گناه بردارند. غرش توپهای جنوبی چندان ادامه نیافت و جنگ تقریباً با تلفات اندکی به پایان رسید اما سقوط دژ سومتر آتش نبردی را شعلهور ساخت که ۴ سال به طول انجامید و بیش از ۶۰۰ هزار تن را به کشتن داد.

به گزارش ایمنا جنگ جهانی دوم (World War II) بهطور مؤثر دنیا را بین سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ متوقف کرد. بیشتر کشورهای جهان از جمله قدرتهای بزرگ در این جنگ شرکت کردند و کمکم در قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند: دستهٔ نخست، متفقین و دستهٔ دوم نیروهای محور نام داشتند. همچنین برخی شرکتهای پیمانکار تأمین نیروی نظامی و امنیتی، با فرستادن دهها هزار نفر از مزدوران خود که دارای تابعیت کشورهای مختلف بودند، مسئولیت تأمین امنیت بخشهای وسیعی از مراکز مهم تجاری عراق از جمله چاهها و مراکز پالایش نفت را بر عهده داشتند. شورای امنیت پیش از این در هفته گذشته جلسه مشابهی را به درخواست روسیه برگزار کرده بود.

وقتی فنلاند به شوروی اجازه نداد پایگاه های نظامی در خاک این کشور بسازد، روس ها به سرعت به فنلاند حمله کردند. سلطانسلیم با گرفتن فتوای علما، برای جهاد با قزلباشان و کفار، پس از شناسایی قزلباشان در خاک عثمانی ــ که حدود چهل هزار تن میشدند ــ دستور قتل و حبس آنان را صادر کرد. مسئله دیگر اینکه وقتی اعلام وضعیت قرمز میشد، کسی به پناهگاه نمیرفت و همه میرفتند به سمت پشتبام که هم محل بمباران را ببینند و هم محل هواپیما را شناسایی کنند. با توجه به اینکه کییف مقر اصلی کلیسای ارتدکس روسیه بود، بخش اول استدلال او بدون توجیه تاریخی نیست.

متفقین با انتقال سلطنت به پسر و ولیعهد او -محمدرضا- موافقت کردند. در این هنگام، شاهاسماعیل به میدان آمد و فرماندهی جناح راست لشکر قزلباش را خود برعهده گرفت. سپاه عثمانی در حدود یک هفته بعد، در اول رجب ۹۲۰، به آنجا رسید و در تپههای شمال غربی آن موضع گرفت. در دوران باستان، که توسل به زور در همه جوامع عمومیت داشت، نظریه «جنگ عادلانه» یا «جنگ مقدّس» در روم مطرح شد و بعدها در قرون وسطا، که کلیسا در اروپا به قدرت رسید، مورد توجه عالمان مسیحی، از جمله توماس آکوئینی، قرار گرفت و بیشتر شکل مذهبی یافت.

جنگ داشتیم و اختلافاتی داشتیم؛ ولی در این فرصت اربعین اختلافات کنار میرود و به عشق امام حسین (ع) کنار هم هستند و بسیار جالب است. بدین ترتیب، عثمانیان فرصت استقرار و صفآرایی یافتند. باتوجه به اینکه قسمتی از قوای قزلباش در مرزهای خاوری قلمرو صفوی درگیر بودند و شاهاسماعیل قصد نبرد با سلطان عثمانی را نداشت و ضمناً شاهاسماعیل، به دلیل جانبازی قزلباشان، در جنگهای دیگر نیز با افراد کمتری بر دشمن پیروز شده بود و افزون بر آن، وی حتی قصد نبرد با عثمانیان را نداشت، رقم یاد شده درست به نظر میرسد.

سلیم اول که از عقبنشینی شاهاسماعیل به اراضی داخلی ایران و پیامدهای آن بیمناک بود، در جریان پیشروی به سوی ایران و به منظور تحریک شاهاسماعیل به جنگ، چهار نامه توهینآمیز برای او فرستاد. علل اصلی جنگ جهانی دوم عبارت بود از اشتباهات عهدنامه ورسای (۷ مه ۱۹۱۹) که ظاهراً به جنگ جهانی اول پایان داد، همچنین پیامدهای بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ و از همه مهمتر رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسیهای غربی و مارکسیسم. در حقیقت، علل اصلى جنگ به ابعاد مادى و روانى انسان برمى گردد. تقریباً یک ماه بعد رژیم طالبان سقوط کرد و با برگزاری کنفرانس بُن حامد کرزی به قدرت رسید و در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد.

تلاشها برای برگزاری یک انتخابات آزاد در سراسر شبهجزیره کره بینتیجه ماند و این موضوع تنشها بین دو طرف را افزایش داد. اما این مناسبات در سال ۹۱۶ قمری، هنگامی که شاهاسماعیل بر شیبکخان ازبک پیروز شد، به هم خورد؛ زیرا شاه اسماعیل پوست سر شیبکخان را که از کاه پر شده بود، همراه فتحنامهای غرورآمیز برای سلطان عثمانی فرستاد. هر گاه ترکیبی از مولفه های ذکر شده مورد استفاده قرار گیرد به نوعی جنگ هیبریدی در جریان است. در برههای از تاریخ بشر که جو حاکم در جهان در سیطره سرمایهداران با نگاه ماتریالیستی و تمسک به تمامی ایسمها بود و نظریهپردازان در تلاش بودند تا نفی خدا و معنویت را در هدایت بشر به خورد ملتها بدهند و جهان را صرفاً با استفاده از توان و قدرت مادی بدون نیاز به معنویت و اعتقادات خود مدیریت کنند، طبیعی بود که صدام هم با این ایده و نگاه، تصمیم به آغاز جنگی خانمانسوز و ویرانگر بگیرد.

صفویان با وجود آشنایی با کاربرد توپ و تفنگ، استفاده از سلاحهای آتشین را نشانه بزدلی و ناجوانمردی میدانستند. از جمله مفاد این پیمان دادن سرزمینهایی از آلمان به لهستان بود و چون آلمانیها، لهستانیها را ملتی پست تر از خود میدانستند این امر برایشان بسیار گران میآمد. به زعم بسیاری از افراد بازی Sniper Elite 4 یکی از بهترین عناوین تیراندازی اسنایپری تمام دورانها محسوب میشود. بیشتر شرکت کنندگان در این جنگ، تمام قدرت اقتصادی، صنعتی و تواناییهای علمی شأن را در جهت پشتیبانی نظامی بسیج کردند تا جایی که مرز هزینه از نیروی نظامی و غیرنظامی نامشخص بود.

پس از اتمام جنگ، ارتش بریتانیا ایران را ترک کرد ولی نیروهای نظامی ارتش آمریکا و ارتش شوروی، همچنان در ایران باقیماندند، که به تشکیل دو حکومت خودمختار و کوتاهمدت جمهوری مهاباد در کردستان و حکومت فرقه دموکرات در آذربایجان انجامید. جنگهای عراق و افغانستان که در اثر حادثه 11 سپتامبر و احتمال وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق آغاز شد به عنوان پرهزینهترین جنگهای تاریخ شناخته میشوند. جنگ افغانستان در ۱۵ مهر ۱۳۸۰ توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا با نام رسمی عملیات بلندمدت آزادی در پی حمله القاعده به رهبری اسامه بن لادن به نیویورک و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و هشدار جورج دبلیو بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گروه طالبان مبنی بر اخراج گروه تروریستی القاعده از افغانستان و رد این درخواست از سوی طالبان آغاز شد.

در جنگ نرم تصویری شکست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه میشود و در مقابل، مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی و خود را پیروز و موفق نشان میدهد و در اینجاست که عملیات روانی با توانی فوق العاده صورت میگیرد. و فرمود: این خونخواهی برای آن است که کسی علیه خود آنان ادعایی نکند. ایرنا نوشت:رئیس جمهوری چین امروز جمعه در گفت و گو با همتای آمریکایی خود که به صورت ویدیو کنفرانس و در بحبوحه جنگ در اوکراین انجام شد، تاکید کرد که پکن و واشنگتن باید به مسئولیت های جهانی خود را بپذیرند و برای صلح جهانی همکاری کنند.

بنا بر اسناد رسمی جنگ تحمیلی، در استان کرمانشا، در مجموع نزدیک به ۳۱ هزار نفر به عنوان نیروی نظامی در جنگ شرکت کردهاند یا در نتیجه ی آن شهید و یا مجروح شدهاند. با وجود هزینههای بسیار سنگین این جنگ نتیجه نهایی آنها به عنوان شکست شناخته میشود و وضعیت کشورهای عراق و افغانستان چندان بهبود نیافته است. این جنگ شش سال طول کشید، و با پیروزی متفقین در تاریخ ۲ سپتامبر ۱۹۴۵، به پایان رسید. عموماً آغاز جنگ جهانی دوم را از ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ و با یورش آلمان نازی به جمهوری دوم لهستان میدانند که در نتیجهٔ آن فرانسه و بریتانیا هم به آلمان اعلام جنگ کردند.

در طرف دیگر، بسیاری از امیران عثمانی میخواستند به سپاه خسته یک روز استراحت داده شود، لیکن پیری محمدپاشا، دفتردار رومایلی (ایالت سابق امپراتوری عثمانی)، با این نظر مخالفت کرد، چرا که بسیاری از آقنجیها (کسانی که به منظور جاسوسی، تخریب و غارتگری در حمله به سرزمینهای بیگانه شرکت میکردند) در اردوی عثمانی، شیعه بودند و گرایش قزلباشی داشتند و احتمالاً اگر جنگ به تأخیر میافتاد، تحت تأثیر مبلّغان صفوی به اردوی شاهاسماعیل میپیوستند؛ از اینرو، سلطان سلیم بیدرنگ آماده نبرد شد.

دیدگاهتان را بنویسید