تعطیلاتی خاص و فوقالعاده در منطقه ییلاقی پایتخت

با پنبهء دیگری ریسمان ساختن؛ یعنی کار دیگری کردن که برای خود او انتفاعی نباشد. پنبه به ریش کس گذاشتن؛ یعنی بفن و تدبیر کار از دست او گرفتن. اما علاوه بر این دو رودخانه مرکز گیلان، سفیدرود که از ۶ استان کشور میگذرد تا به گیلان برسد از لحاظ آلودگی در مرحله بحرانی قرار دارد. تعداد رودخانه های اطراف لواسان کم نیست؛ اما یکی از مهمترین آنها رودخانه جاجرود است. او ادامه میدهد: مسوولان شهری به جای برگزاری جلساتی که تعداد کمی از باغداران در آن شرکت میکنند و نظرات آنها کمتر مورد توجه قرار میگیرد، بگویند تا امروز در کدام نقطه جلو تخریب باغستان را گرفتهاند.

به گزارش ايرنا، تالاب انزلي و يا مرداب انزلي با مساحتي حدود 20 هزار هکتار در شمال ايران، واقع در استان گيلان، در بندر انزلي قرار دارد. مهمترین شاخهٔ فرعی کارون، رود دز است که در شمال اهواز به کارون میپیوندد. امامزاده صالح فرحزاد در شمال غربی این منطقه قرار دارد و قدمت آن به سال ۹۸۶ هجری یرسد. یکی دیگر از جاذبه های این رودخانه، دریاچه مصنوعی ارس در منطقه جلفاست که در پشت سد ارس ایجاد شده و بین دو کشور ایران و آذربایجان قرار دارد. کرم خاردار از نقطهء نظر اقتصادی جهت زراعت اهمیت فوق العاده ای را حائز است و بموجب مطبوعات و کتب خارجه کرم خاردار یکی از مهمترین آفات سه گانهء زراعت پنبه است (حشرهء نوک دراز و کرم پشت گلی دو آفت مهم دیگر میباشند) و بر حسب اطلاعاتی که در دست است در هندوستان کرم خاردار از10% الی 70% غوزه های پنبه را فاسد میکند و میگویند در مصر خسارتی که از کرم خاردار وارد میشود تا 25% محصول میرسد و در سنواتی که این آفت شیوع کلّی داشته باشد تا به سه چهارم محصول هم ممکن است خسارت وارد شود.

کرم های مزبور غوزه های پنبه را سوراخ کرده بدان داخل میشوند و خود را به تخمهای پنبه رسانده و از پنبه دانه های سالم تغذیه می کنند و کرمهای مزبور پس از دخول به غوزه الیاف پنبه را فاسد می کنند بقسمی که الیاف مزبور در اثر عملیات مضرهء آنها یا بکلی و یا تا حدی از حیز انتفاع اقتصادی می افتد تخمهائی که صدمه دیده است الیاف پنبهء اطراف آن مرده و فاسد میشود و بوسیلهء سوراخهای فوق الذکر که کرم خاردار بداخل غوزه کنده است قارچهای دوده و شاید هم بعضی میکربهای دیگر داخل شده و سایر قسمتهای الیاف پنبه را نیز که در غوزهء مزبور سالم مانده است بکلی فاسد میکند.

در جنگلهای آمازون هنوز قبایلی هستند که به دور از هیاهوی شهر و به سبک گذشته و اجدادشان به زندگی خود ادامه میدهند. روستای آبنیک دارای چشمه معروفی است که آب آن بسیار گوارا ، شفاف و سفید است و به دلیل خواص آن از گذشته نیز مورد توجه شاهان قاجار بوده و در نوشته های خود از آن یاد کرده اند. از دیگر جاهای دیدنی اطراف تهران دو چشمه آب معدنی خمده و دریابک فیروزکوه می باشند. البته بهتر است به تنهایی از این منطقه بازدید نکنید و ترجیحا یک راهنمای محلی همراه داشته باشید.

از تخمهای مزبور پس از مدت 3 الی12 روز (به تفاوت اوضاع آب و هوای و درجهء حرارت و رطوبت آن) کرم تولید میشود و در طول مدّت یک سال از حشرهء مزبور 4 الی 5 نسل تولید میگردد. بررسی تغییرات ریخت شناسی رودخانه بازفت در بازه سی ساله (95-1365) با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست. لذا ضرورت دارد برای اعاده به وضع سابق و جبران خسارت که نتیجه آن احراز و اثبات تولیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر بستر و حریم رودخانه ها است، شرکت های آب منطقه ای نسبت به پیگیری موضوع در مرجع قضایی صالح اقدام نمایند.

م تعیین ميگردید در این پروتکل جزایر واقع در رودخانه تا حدودی به تفضیل معین و تعلق هر کدام از آنها به طرفین بدون اینکه شماره ای برای آنها در نظر گرفته شود تعیین گردیده بود اما در تحدید حدود کمیسیون مختلط سال 1334 ، مشکل بزرگی بروز نمود و آن موضوع تغییر مسیر ارس و جزایر بود که در طی نزدیک به یکصد و سی سال به تدریج به وجود آمده بود به موجب این تغییرات ، بسیاری از جزایر که درآن موقع موجود بود به تدریج زیر آب رفته و یا به خاک یکی از طرفین پیوسته بود و در عین حال جزایر جدیدی به وجود آمده بودند که حاکمیت آنها تعیین نشده بود اما باتوافق کمیسیون مختلط خط مرزی در ارس که از وسط فعلی رودخانه و مهم ترین شعبه آن عبور داده شد ، تعلق جزایر موجود در رودخانه به کشور ایران و شوروی نیز بر حسب موقعیت این جزایر نسبت به شعبه اصلی رودخانه که خط مرزی از وسط آن می گذرد یا بنا به نزدیکی این جزایر به کرانه یکی از طرفین معین و به تمام جزایر موجود در رودخانه ، جداگانه شماره ترتیبی پیش بینی گردید .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به برگزاری نشست کمیته امنیت آب با موضوع بررسی وضعیت رودخانههای مرزی، از تاسیس مرکز مطالعات آبهای مرزی و مشترک در کشور به همت وزارت نیرو خبر داد. مواد مغذی مانند فسفر و مواد مصرف کننده اکسیژن از آلاینده های اصلی مخازن و دریاچه ها محسوب شده ، سپس با توجه به زمان ماند قابل توجه این آلاینده در سیستم تاثیر ویژه ای در وضعیت تغذیه گرائی و کیفیت آب مخازن و دریاچه ها دارند .

بررسی ها نشان می دهد سیستم های بیمه نیمه متمرکزی که در کشور ارمنستان دیده می شود شرایطی ایجاد کرده است که افراد بتوانند از یک فضای بیمه ای خوب استفاده کنند. از پنبه. قُطنی: الیجهء پنبه ای. طرز دوختن جامه ای که حشو پنبه دارد. پنبه داردوزی؛ دوختن پنبه بحشو لباس و مانند آن. پنبه دار کردن، پنبه گذاشتن؛ نهادن پنبه بحشو لباس و مانند آن. عمر آن پروانه ها قریب بیک ماه است و هریک از 140 الی230 تخم میگذارد.

روستاي گشنيزجان جزء پاداتاك باستان بوده و يكي از آبادترين نقاط ايران محصوب مي شده است به طوري كه از نوشته ي مورخي بر مي آيد.آخرين پادشاه هخامنشي براي گرد آوري سپاه به اين منطقه امده و طبق نوشته مورخين اسكندر در تعقيب داريوش به اين منطقه آمده و اينجا را تصخير كرده و در اقامت اسكندر در اين محل روايات مختلف است اما از نفوذ آن در اين خطه همين بس كه روستايي را كه اكنون به صورت دهي در ضلع شمالي گشنيزجان به نام آن نامگذاري شده و هنوز هم به اسكندري معروف است پايه گذاري كرده است اما آنچه كه مشهور است آن است كه در اين محل پاراتاك به طور كلي از بين رفته.بنا بر نوشته مورخين چون مردم اين نواحي مشكلاتي براي اشرف افغان درست مي كردند اشرف افغان به اينجا حمله كرده و در اين حمله حمه ي ابنيه وعمارات را ويران ساخته و بعد از حمله ي افغان و سرماي شديد اين منطقه بعضي از مردم خانه هاي مخروبه را رها كرده و به جائي ديگر رفته اند و افرادي هم كه در اين روستا ماندند شروع به ساختن روستا نمودند و بنا بر گفته بزرگان و مؤلف كتاب سرزمين و مردم ايران روستاي گشنيزجان در قبل از انقلاب اسلامي يكي از روستاهاي مطرح اين منطقه بوده از تمام امكانات آن زمان از جمله برق، آب آشاميدني لوله كشي شده،درمانگاه، مخابرات، برخوردار بوده ولي بعد از انقلاب اسلامي در اثر تفرقه بين مردم و عدم توجه مسؤلين اين منطقه علاوه بر اين كه باعث پيشرفت روستا نشده باعث عقب افتادگي روستا و مهاجرت بي رويه مردم به شهرهاي بزرگ شده است.

محل ارتباط مکران (بلوچستان) با منطقه پررونق و دارای تمدن کهن جیرفت و جنوب کرمان و هرمزگان بوده، نقاشی های یافت شده در کوههای اطراف فنوج همچنین سنگ نوشته ها و غارهای منقش به طرح های باستانی و گورهای باستانی غیراسلامی یافت شده در دامنه سفیدکوه نیز گواه بر این ادعا می باشد مسجد جامعه و قلعه کلایان مشرف به رودخانه بزرگ زوار(خزانوک) نیز از میراث گذشتگان این شهر می باشد. کسی که پنبه از هم باز کند. بوسیلهء کرم خاردار هم به اقسام پنبهء محلی و هم به اقسام پنبهء تخم آمریکا صدمه وارد میشود.

لوئی: و دیوار خانه بگل پاکیزه اندوده باشند و اگر بعوض کاه اندر آن گل، پنبهء دوخ کرده باشند سخت نیک باشد. پنبه آب؛ دوغاب رقیق گچ که پنبهء آغشتهء بدان را بر روی گچ دیوار و سقف کشند تا سپید و هموار و تازه شود. سرخاب پنبه ای؛ نوعی پنبهء بسرخاب سیر آغشته که گلگونه از آن کنند. پنبهء طبی؛ پنبهء هیدروفیل. بموجب اطلاعاتی که از نشریات خارجه بدست آمده میتوان نتایج ذیل را اخذ کرد: پروانهء کرم خاردار در موقع شب پرواز کرده و روزها در مزارع پنبه و پائین علفهای هرز و غیره پنهان میشود. خلاصهء اطلاعات راجع بمراحل نشو و نمای کرم خاردار: پروانهء کرم خاردار که طول پرهای باز آن 22 میلیمتر بوده و طول بدن آن تا 9 میلیمتر میرسد رنگ پرهای جلوی آن سبز گلابی رنگ و گاهی زرد و قهوه ای رنگ است و علت سبزی رنگ آن بواسطهء این است که کرم مزبور در اواخر تابستان و پائیز تولید میشود و پرهای عقبی آن سفیدرنگ و حاشیهء پرهای مزبور تیره رنگ است.

روی بدن کرم مزبور برآمدگیهای کوتاه ضخیمی (مانند خار) است که شکل مخصوص کرم خاردار نتیجهء وجود آنها است، شفیره های کرم خاردار از 9 الی 50/11 میلیمتر طول داشته و تبدیل کرم خاردار به شفیره بوسیلهء پیله های ضخیم مانند ابریشم که بشکل کرجی کوچک و دارای سکانی است صورت میگیرد و رنگ پیله های مزبور سفید و یا قهوه ای رنگ روشن است. کرمهای خاردار تا 15 میلیمتر طول یافته و رنگ آنها سبز زیتونی و قهوه ای قرمزرنگ است و خالهای تیره رنگی دارد.

نام قریه ای از دهستان اندرود در فرح آباد مازندران که جمعی از کردان مُدان لو در آنجا مقیمند. ترک آرزوئی گفتن: اگر بفرمائی نزدیک وی روم و پنبه از گوش وی بیرون کنم. پنبه بگوش فرونهادن و پنبه در گوش کردن -و نهادن و افکندن؛ کنایه از غفلت داشتن و سخن ناشنودن باشد. پنبه از گوش بیرون کردن یا پنبه از گوش -برکشیدن یا پنبه از گوش برداشتن یا پنبه از -گوش بیرون آوردن یا پنبه از گوش برآوردن؛ترک غفلت. از دو درخت خرمای این تصویر که همان درخت زندگی است، دو کریب پاسداری میکنند و این واژه همان کروب عبری در کتاب مقدس استکه پاسدار درخت زندگی است: «پس آدم را بیرون کرد و در جانب شرق باغ عدن، کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر طرف گردش میکرد، تا درخت حیات را پاسداری کند.»(سفر پیدایش 3: 24)در پانلهای زیرین این نقش چهار نهری که از دو کوزه جاری است و از هرکوزه گیاه یا نهالی سر بر آورده است، دیگر بار یادآور چهار نهری است که در سفر پیدایش از آن یاد شده است.

اکنون که به فصل گرم تابستان نزدیک می شویم می توانید از سفر به ییلاق ها و نشستن در کنار یک رود از طبیعت لدت ببرید. برج چهارم از دوازده برج فلکی. عملکرد اين روش تفکيک متغيرهاي هيدرولوژيکي به مقياس هاي کوچکتر، هم در بعد زماني و هم در بعد مکاني است به اين صورت که در مقياس زماني شامل تفکيک سري سالانه به سري هاي کوچکتر از سال و در مقياس مکاني شامل تفکيک جريان رودخانه در شاخه اصلي به جريان در شاخه هاي فرعي متعلق به شاخه اصلي مي باشد. رودخانه کنگو، ششمین رودخانه بلند در سرتاسر جهان است.

دیدگاهتان را بنویسید