تحليل تطبيقي رفتار هيدرولوژيك رودخانه كر در شبكه ژئونروتيك

حوضه پاییندست نیز از تقصیر مبرا نیست، اصفهان هم در بخش صنعت و هم بخشهای کشاورزی و شرب، بارگذاری اضافه داشته است و همه اینها سبب شده تا امروز با معضلی به نام زایندهرود دستبهگریبان باشیم و اکنونکه آبی در این رودخانه نیست، گروهی مطالبه گرند ازجمله این مطالبه گران، مردماند که به آن عنصر شهری و هویتی خود بهعنوان زیرساخت آبی نیاز دارند که خواستهای کاملا بهحق است و باید آن را محترم شمرد. طی تحقیقاتی که توسط آسوشیتدپرس در آب آشامیدنی آمریکا انجام شده است، مشاهده شده که آب شهری در بعضی از ایالت های آمریکا، سرشار از آلاینده های دارویی، آنتی بیوتیک ها، داروهای آرام بخش و …

به نظر پژوهشگران،انسان این باغ را در خیال خود، به صورت پدیدهای که به گونهای جادویی از درون شنزارهای بیابانهای خشک و بیآب سر بر آورده، مجسم کرده است.این دیدگاه البته بهظاهر پذیرفتنی است. اين خط كه نبايد با خط الراس كوهها مشتبه شود در واقع سر حد آبي به معني اخص نيست و بنابر اين نميتواند بر روي درياچه يا رودخانه ترسيم گردد ياد آوري اين مطلب از آنروست كه خط مذكور براي تفكيك دو حوضه هيدرو گرافيك به كار ميرود و با اين تعبير جزيي از مرزهاي رودخانه اي به معني موسع كلمه است . به تعبير ديگر مرز از پيوند نقاط تلاقي فضاي دو حاكميت متفاوت پديد مي آيد در گذشته غالباَ مرز برخي از نواحي جهان بصورت منطقه بيش و كم گسترده اي بود كه در سر حد دو دولت قرار داشت .

اما اين تعريف جغرفيايي در عهدنامه هاي مربوط به تحديد مرزهاي رودخانه اي كه به اين روش اشاره مينمايد ذكر نشده است در واقع اسناد مذكور تنها تعبير خط وسط يا خط منصف را به كار برده و از تصريح بيشتر صرف نظر كرده اند . از طرف دیگر ، امواج موجود در دریاها ناشی از کشیدن و اصطکاک هوا است که بر روی سطح آب حرکت می کند. به ویژه ، انبوهی از آب ها از دریاها تبخیر می شوند تا ابرهایی تشکیل دهند که باران های مورد نیاز را در مناطق مختلف به ارمغان می آورد.

به دلیل طرح بلند و باریک این سد، از حجم بتن مورد نیاز برای ساخت کاسته شده و در نتیجه هزینه زیر ساخت ها نیز کاهش یافته است. مکانها و شخصیتها در داستان توصیف میشوند، اما نه برای اینکه خوانندۀ داستان را مجاب کند تا صحنه­ها را به طور واقعی تجسم کند، بلکه از طریق توصیف مکان و زمان، بیشتر محتویات پنهان ذهن و خاطرات شخصیت اصلی داستان نشان داده میشود­. » میپرسم برای آبیاری چه میکنید؟ بهعقیدهی پژوهشگران، استرالیا یک استاندارد طلایی در زمینهی مقابله با خشکسالی است.اسرائیل نیز با استفاده از بازیافت آب فضلاب، از جمله فاضلاب خانگی بهوسیلهی تاسیسات تصفیهی آب پیشرفتهی خود، توانسته در سال حدود ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف کشاورزی بازیافت کند.

در این رابطه «امیرزاده» تبیین میکند: «تمام آبی که در رودخانه جاری میشود و یا آبی که به تالاب گاوخونی میرسد، بدان معناست که حق آبه محیطزیست پرداختشده و آنچه در تالاب گاوخونی سرازیر شده و در آبخوانها نفوذ میکند و قناتهای یزد مشروب میشود، این هم حق آبه محیطزیست است که به معنای هزینه است و نباید صرفا کشاورز هزینه را بپردازد. در نتيجه يكي از سواحل رودخانه مرز دو كشور است و فقط يكي از دو دولت بر تمامي رودخانه حق حاكميت دارد و ديگري بدان دست رسي ندارد.

در راه روستاهای «جمالو» و «حیدری» را نشانم میدهند که خالی از سکنه است. نخست زمانی است که گیو، کیخسرو را همراه خود به ایران میآورد و کیخسرو بدون کشتی از آب میگذرد و باعث شکست افراسیاب میگردد. ایام کودکی کیخسرو به سبب هراس افراسیاب، جدّ مادری، از آینده و احتمال کینخواهی فرزند سیاوش از او، با مشقّت و رنج همراه است و باعث دوری از حریم امن خانواده و محرومیت از عواطف مادرانه در کنار فقدان پناهگاه و حامیای به نام پدر(سیاوش) میشود. منطقه موردمطالعه: این بررسی در رودخانه تجن (در محدوده سد شهید رجایی تا دوراهی تاکام) از مهم­ترین رودخانه­های حوضه جنوبی دریای خزر انجام شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دکترامیرسعدالدین مدیر طرح کلان ملی مدیریت جامع حوضههای آبخیز کشور با اعلام این خبر گفت: در جلسهکارگروه ملی اجرایی مدیریت جامع حوزههای آبخیز کشور که با حضور مهندس حیدری پوری معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان مذکور برگزارشد، مقرر شد مدل ملی” ارزیابی و مدیریت جامع حوضههای طرح کلان” به طور آزمایشی در حوضه رودخانه اترک پیادهسازی شود تا ضمن کسب نتایج و اخذ بازخورد، نسخه نهایی تهیه شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سرهنگ علی احمدزاده فرمانده هنگ مرزی اترک استان گلستان روز چهارشنبه افزود: این توافق در دیدار روز گذشته با مرزبان جمهوری ترکمنستان در منطقه اترک که درخاک ایران برگزار شد، با امضای صورتجلسه ای در این باره حاصل شد. اين جر و بحثها اختلاف ميان منصف و تالوگ را روشن ساخت و مبناي طرز عمل داخلي آمريكاي شمالي و تحديد حدود رودخانه هاي موجب ميان دولتهاي فدرال آن گرديد در موارد عديده ديوان عالي آمريكا در صورت عدم تعيين عنوان خاص براي مرز در رودخانه هاي غير قابل كشتي راني تالوگ را به منزله مرز تلقي كرده است .

در تعداد از رودهاي كوچك افريقا نيز همين خط به عنوان مرز اختيار شده است : قرارداد فرانسه و آلمان براي تعيين مرز ميان كنگوي فرانسه و كامرون كه در برلين به تاريخ 18 آوريل 1908 امضا شده مقرر داشته است در قسمتهايي از مسير رودخانه كه نمتوان از تالوگ به عنوان مرز استفاده كرد مرز خط منصف خواهد بود . در مورد رودخانه هاي اروپا ، اين تعريف درعهدنامه هاي صلح پايان بخش جنگ اول جهاني ( ماده 30 عهدنامه ورساي 1919 و عهدنامه هاي سن ژرمن نوييي و سور ) و نيز درعهدنامه اوزان ( مورخ 25 / ژوئيه 1923 ) ميان قواي متحد از يك سو و تركيه از سوي ديگر ( ماده 6 ) عنوان شده است ، بيان مشترك اين عهدنامه ها چنين است كلمات مسير يا معبر كه به منظور تعيين مرز در اين عهدنامه به كار رفته است در رودخانه هاي غير قابل كشتيراني به معني خط منصف مسير آب يا شاخه اصلي آن و در رودخانه هاي قابل كشتيراني ، خط منصف معبر اصلي كشتيراني است .

تا جائیکه جریان به رودخانه تبدیل شود ، جریانهای متحد بزرگتر و بزرگتر می شوند. ابتدا میبایست سدهای موقت ایجاد میکردند تا جریان آب منحرف شود تا محیط اطراف به اندازهی کافی خشک باشد که بتوان عملیات ساخت را شروع کرد. از جمله رودخانهها با درجه سختی ۳ در ایران می توان به بخش پیش از روستای معدن روخانه ارمند اشاره کرد. دریاها امواج دارند که در مقایسه با آب جاری رودخانه ها کندتر حرکت می کنند. دریاها بسیار بزرگتر از رودخانه هایی هستند که طولانی تر و باریک تر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید