تاریخ و پیدایش نام رود ارس

با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو تا 7 آبانماه 1400 ،میزان حجم آب موجود در مخزن سد زایندهرود، به عنوان مهمترین حجم ذخیره احداث شده روی رودخانه، کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده که معادل 15 درصد حجم مخزن بوده، با این حال ورودی سد نسبت به سال گذشته تا همین روز، 8 درصد بیشتر است. گاهی وقت ها با رودخانه هم مسیر می شود و تا قسمتی او را دنبال می کنم اما نمی دانم آخر رودخانه به کجا می رسد ؟

نیروگاه برق آبی به منظور تأمین قسمتی از برق مورد نیاز شبکه احداث شده است .کار این نیروگاه شبانه روزی است و بده های متفاوتی را در بستر زاینده رود جاری می سازد و چون میزان آب خروجی از توربین ها در شبانه روز متغیر می باشد لذا سد تنظیم کننده در فاصله چهار کیلومتری پایاب سد اصلی بنا شده است تا بتوان بطور یکنواخت آب مورد نیار پایین دست سد را تأمین کرد. اصطلاحات مورد استفاده برای آب سطحی نظیر ورودی ها، خروجی ها و ذخیره سازی را نیز می توان برای آب زیرزمینی در نظر گرفت.

اما در میان راهکارهای مذکور ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده رود و برنامه ریزی جهت اجرای الگوی کشت بهینه بر اساس برنامه مصوب سازگاری با کم آبی را می توان روشی کوتاه مدت برای بحران خشکسالی زاینده رود دانست. از سوی دیگر تمرکز بر کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره وری با اعمال الگوی کشت را می توان سومین راهکار عبور از بحران دانست.

به حجم آبی که در واحد زمان از مقطع عرضی یک رودخانه عبور میکند «دبی» رود گفته میشود که معمولاً آن را به مترمکعب در ثانیه بیان میکنند. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر است و طی چند دهه، متأثر از تحولات منطقه ای، توسعه ناپایدار و نامتوازن در ابعاد مختلف شکل گرفته شکل گرفته (نداشتن سند آمایش سرزمین) که درنتیجه، توسعه حاصل در حد توان اکولوژیک صورت نگرفته و لذا باید برای آنها راه حلهای کوتاه مدت و بلندمدت اندیشید.

همکاری و هماهنگی نهادها و دستگاه ها جهت رفع بحران و ادامه همکاری در راستای رفع موقت و سپس دائمی مشکلات مردم به عنوان یکی دیگر از راهکارهای شناخته می شود که در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند مشکل بحران آب زاینده رود را حل کند. ازاین رو حل مشکلات کشاورزان خرده مالک و توجه به معیشت آنها در صدر اهداف برنامه ریزی موفق منتج به حل این مشکلات و این بحران قرار می گیرد. همچنین درخصوص معضلات حوضه آبریز زایندهرود باید توجه داشت که جاری شدن آب زاینده رود به صورت دائمی همه مشکلات نیست بلکه مسئله اصلی مرتبط با اقتصاد و معیشت کشاورزان و برخی ینفعان است که باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

در درازمدت با لحاظ الزامات مورد اشاره در گزارش، باید گام های عملی متناسب با مباحث حکمرانی مطلوب، آمایش سرزمین، مشارکت ذینفعان، فرهنگ سازی و یادگیری اجتماعی، اقتصاد آب و حسابداری و غیره در جهت حل معضلات موجود و افزایش بهره وری آب برداشت. شما به همراه یک قایقسوار حرفهای سوار قایق میشوید و با گوش دادن به دستورات لیدر و با همراهی همگروهیهایتان قایق را هدایت میکنید. این خواب قطعا با اضطرابی همراه است. تبصره – در مورد بندهای ب و ج و د با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.

کل آب مورد نیاز برای حفظ جریان پایدار در زایندهرود و تأمین حقآبه تالاب گاوخونی، سالانه تنها ۳۱۳ میلیون مترمکعب تعیین شده است که وزارت نیرو طبق قانون موظف به رهاسازی آن میباشد و با توجه به آورد رودخانه و اولویت تخصیص پس از شرب در هر شرایطی قابل تأمین است. دولت ها از طریق اقدامات مختلف و سیاست های تعیین شده برای منابع آب تلاش کرده اند تا میزان تخلیه آلاینده ها از آب را تنظیم کنند. ظرفیت اسمى هر واحد نیروگاهى ۱۱مگاوات بوده و میزان متوسط انرژى تولیدى سالانه (سهم ایران) ۸۶گیگاوات ساعت است.

علاوه بر این، میزان آبی که از رود ارس، در مرز آذربایجان، به ایران میرسد، ۴٫۶ میلیارد متر مکعب در سال تخمین زده میشود. به گزارش «تابناک»، محمد کوشافر، روز جمعه در گفت و گو با ایرنا؛ افزود: رودخانه زاینده رود و گاوخونی هر دو بخشی از یک سیستم هستند که بسیاری از ویژگی های ایران مرکزی تحت تاثیر آن به تعادل رسیده است، بنابراین هرگونه تغییر غیر معمول در آنها باعث ناپایداری می شود، همانطور که مدتی است شاهد این وضعیت هستیم. توضیح کتاب:رودخانة زایندهرو، بزرگترین رودخانة فلات مرکزی ایران است که از غرب به شرق و از مرکز شهر اصفهان میگذرد.

سرچشمههای دیگری همچون کوهرنگ، چم دره و چشمه دیمه نیز به زاینده روز میریزند تا در نهایت این رود خروشان با گذر از کوههای زاگرس به سمت شرق حرکت کند و وارد بخشهای مرکزی کشورمان شود. در اینجا مقاله هایی در مورد آب و مصرف آب آورده شده که میتوانید با رعایت قانون کپی رایت و ذکر منبع که همین وب سایت است (لازم به ذکر است استفاده از مطالب و مقالات بدون در نظر گرفتن حق کپی رایت خلاف قانون و دزدی است) متناسب با سلیقه ی خود از آنها بهره مند شوید.

بر اساس نظر Budke و همکاران (2007) در منطقه مورد مطالعه آنها، تفاوت در غنا و تنوع گونهای در موقعیتهای توپوگرافی مختلف، منعکسکننده این است که در مقیاس محلی، سیلاب یک عامل محدودکننده برای استقرار گونههای ویژه است و بنابراین فرآیندهای محلی کنترلکننده تنوع و غنای گونهای هستند. ولیکن طی یک تصمیم غیرمدبرانه و غیرمسئولانه توسط مسئولان وزارت نیرو و استان اصفهان نسبت به تخلیه غیرضروری سد اقدام شد و تنها در تابستان بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد رهاسازی گردید.

اصفهان – امام جمعه اصفهان با اشاره به اقدام دولت برای آزادسازی حریم سواحل شمال و جنوب کشور گفت: این حرکت باید در اصفهان نیز ادامه یابد و حریم رودخانه زایندهرود آزادسازی و ساماندهی شود. در همان عهد صفوی هم مسئله آب وجود داشته اما با توافق حلشده است و شیخ بهایی که مرد خردمند و وابسته به دولت بوده، منافع را بهنوعی تقسیم کرده است. داستان آن مربوط به مت مک گرگور معروف به مرد رودخانه برفی است که مزرعهداری موفق در پترسون ریچ است که به همراه خانواده خود مشغول کشاورزی و گلهداری است.

انسان به آن اشاره نکرده بود. «کارول پیرسون و هیو.کیمار در کتاب «زندگی برازندة من» از دوازده کهنالگو به عنوان راهکارهای بیداری قهرمان درون یاد میکند و به سبب عینی بودن و آزمونپذیری، این طبقهبندی یکی از جذابترین و کارآمدترین روشهای تحلیل روانشناختی انسانها در قالب زمینة فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است؛ نظریهای که هدفش بازنمایی چگونگی تکوین شخصیت از رهگذر کهن الگوی «سفر قهرمان» است. درونمایه کهنالگویی «پیامبر»، آن را عرصه تجلی برجستهترین کهنالگوهای مؤثر در این فرایند ساخته است؛ علاوه بر این بسیاری از دیگر عناصر داستانی از جمله مکان و زمان را دارای بارمعنایی نمادین ساخته است.

دیدگاهتان را بنویسید