برترین و بهترین بازی های جنگ جهانی اول و دوم برای کامپیوتر (PC)

جنگ نرم با تحرک و جاذبه دار است. تضادهای بوجود آمده از طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را بر هم زده و زمینههای بروز بحران و درگیریهای داخلی را فراهم میسازد، بنابراین تخریب و وحدت ملی یکی از پیامدها و ویژگیهای جنگ نرم است. جنگ اطلاعاتی و تبلیغات نیز یکی از پرکاربردترین مولفه های جنگ های نوین هیبریدی است. گروه های اقتصادی چپ در دنیا، اصلی ترین دلیل توفق لیبرالیسم بر کمونیسم را نیازسازی از طریق تبلیغات میدانند.

دوم، مرحله تدارک آفندى: در این مرحله چریکها در جهت یکپارچگى بیشتر مردم، توسعه عملیات و تدارک سلاح و لوازم پزشکى و آذوقه اقدام مىکنند. در جنگ نرم تصویری شکست خورده، ناامید و مأیوس از حریف ارائه میشود و در مقابل، مهاجم با نمادسازی و تصویرسازی و خود را پیروز و موفق نشان میدهد و در اینجاست که عملیات روانی با توانی فوق العاده صورت میگیرد. نیروهای هیبریدی به دنبال استفاده از عملیات دفاعی هستند. با توجه به این هشت ابزار به بررسی کشورهای اصلی استفاده کننده از جنگ هیبریدی می پردازیم.

به نظر او ویران کننده ترین حمله، حمله به استراتژی دشمن است. او همچنین گفت که هواپیماهای دشمن سه فروند و از نوع میگ بوده است». نیز جنگ امری طبیعی و برآمده از سرشت انسان است و ازاین رو در طول تاریخ همواره انسانها با جنگ دست به گریبان بوده اند؛ به نظر او، اساسی ترین انگیزه و علت جنگ، ابراز خشم و انتقام گرفتن است. هم اکنون در بسیاری از نقاط دنیا به جای جنگ مستقیم، جنگ های ترکیبی در حال جریان است. ایشان نمیداند که مردم عراق ایشان را میشناسند و از اوّلی که این حکومت اشتراکی روی کار آمد و مرحوم آقای حکیم تحریم کرد و آنها را تکفیر کرد، مردم عراق اینها را شناختهاند و بعد هم از اعمالی که انجام دادهاند، اینها شناسایی شدهاند.

اوّلین عوامل شیمیایى که انسان در جنگ به کار برد، نفت و قیر بود. خودمان را موظف میدانستیم و همه این کار را میکردند تا مراسم پر شورتر شود و برنامه ها بسیار راحت برگزار میشد. در ایام انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، افشای ایمیل های محرمانه کلینتون، سنگین ترین لطمه را به سبد آرای وی وارد کرد. در جنگ کلاسیک هم نیروهای متخاصم و هم نیروهای مدافع هزینه های سنگین مالی و جانی پرداخت می کردند. به عنوان مثال ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا گفته است ما در جنگ های خارج از آمریکا شش هزار میلیارد دلار هزینه کرده ایم!

جنگی که در دنیا به آن Hybrid War و در ایران به آن جنگ ترکیبی می گویند. این کنفرانس چنان اعتباری یافته است که به آن «داووس امنیتی» میگویند. تحلیلگران میگویند اکثر پالایشگاههای نفت جهان سالهاست به دلیل تحریمها نتوانستهاند نفت ایران را خریداری کنند و به دو تا سه ماه زمان برای انجام تغییرات فنی و فراهم کردن امکان ازسرگیری واردات نفت ایران نیاز دارند و هنگامی که پایبندی ایران به توافق تأیید شد، ایران نیازی به صبر کردن برای افزایش تولید میادین نفتی ندارد و میتواند از نفتی که در ذخایرش نگهداری میکند استفاده کند تا اندکی از فشاری که روی قیمتها به دلیل کندی عرضه روسیه به دلیل تحریمهای غربی وجود دارد، کاسته شود.

از جمله تحریمهای احتمالی، تحریم خط لوله نورد استریم و برخی اشخاص دولتی روسیه است. پرهیز از خیانت کردن به دشمن. ما ملتی هستیم که زندگی را در میدان نبرد به دست آوردهایم و شایستگی زندهماندن را در نبردها نشان دادهایم». طی این حملات هوایی، ۲۷۰ نفر در همان روز کشته شده و ۸۳۰ نفر مجروح شدند. وی گفته بود این قاره را در عصر جنگ های هیبریدی (ترکیبی) تروریسم جهانی و حملات سایبری تهدید می کند. در چنین حالتى یک جنگ هستهاى عمومى واقع خواهد شد.(14) در هر صورت، این مشکل در تعریف جنگ عمومى هستهاى وجود دارد که گرچه این جنگ کل جهان را در بر مىگیرد؛ ولى جنگى است که بر کشورهاى فاقد قدرت هستهاى هم تحمیل مىشود و خساراتى جبرانناپذیر بر آنها وارد مىسازد.

اما در جنگی که ۶ سال به طول می انجامد و بیش از صدها ملت متفاوت با بیشتر از ۳۰۰ میلیون سرباز در آن شرکت دارند، هیچ کمبودی در مورد اطلاعاتی که شاید نادیده گرفته شده یا از آن ها بی اطلاع باشید وجود ندارد. در مساجد هر بار یک پارچه نوشتهای از شعارها بود و مداحیهای آقای آهنگران و آقای کویتیپور و دیگر شعرهای حماسی پخش میشد و مردم برای کمک، اگر دو پتو در خانه داشتند، یک پتو را اهدا میکردند.

اما بریتانیا طرف ایتالیا را گرفت زیرا این کشور را یک متحد بالقوه برای جنگی که قریب الوقوع به نظر می رسید می دید و در نهایت تنها با تحریم های تجاری علیه ایتالیا موافقت کرد. ترکیب، قابلیتها، و تأثیرات یک نیروی هیبریدی، در محیط پیرامون آن، بیهمتا هستند. در جنگ های پروپاگاندا (تبلیغاتی) ممکن است فرهنگ یک کشور مورد حمله قرار گیرد. فضای مجازی و سایبری، محیط اصلی جنگ نرم در شرایط کنونی به حساب میآید. برخی کارشناسان فضای مجازی، هک ایمیل را جنگ پوتین علیه اوباما و کلینتون دانسته اند.

۷- کاربرد تهدید سخت در رویکرد امنیتی جدید عمدتاً مترادف با فروپاشی نظامهای سیاسی- امنیتی مخالف یا معارض است، در حالی که کاربرد تهدید نرم در رویکردهای امنیتی جدید علیه نظامهای سیاسی مخالف یا معارض، مترادف با فرهنگسازی و نهادسازی در چارچوب اندیشه و الگوهای رفتاری نظامهای لیبرال و دموکراسی تلقی میشود. جنگ نرم مسئلهی نوینی نبوده و از سبقهی تاریخی برخوردار میباشد، بدان صورت که در ابتدا چهرهی سادهای داشته یعنی به صورت شایعه پراکنی، دروغ و اهانت بوده، اما با گذشت زمان و تحولات و پیچیدگیهای روز افزون اجتماعی، این رویکرد نیز پیشرفت نموده و از پیچیدگی، ظرافت و تاثیر گذاری بیشتری برخوردار گشته است، حال این تفکر که حمله رسانههای مخالف به جبههی جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم از سال ۱۳۸۸ (پس از انتخابات ریاست جمهوری) آغاز شده است تفکری کاملاً خام و عبث است.

جنگ های هیبریدی را جنگ های ترکیبی تعریف کردهاند که استراتژی و رویکرد مشخصی ندارد و همین مسئله نیروهای دشمن را سردرگم می کند. با چرخهای دستی راه میافتادیم و کمکهای مردمی را جمعآوری میکردیم و میآوردیم در مسجد و بستهبندی میکردیم. مشخص ترین مثال برای استفاده از شبکه های اجتماعی، انقلاب های عربی در سال 2013 بود. از دیدگاه ایرانیان، دفاع مقدس، یک جنگ با هدف محدود نبود، زیرا انگیزه ایران به خلاف عراق، تنها حفظ تمامیت ارضى نبود، بلکه هدف جنگجویان ایرانى و رهبرى انقلاب اسلامى، دفاع از کیان اسلام بوده است.

در واقع اصلی ترین ویژگی یک جنگ موفق علیه دشمن را به روایت سان تزو، سرعت عمل و هوشیاری و اطلاعات کامل باید دانست و به تعبیر امروزی، یک خلاقیت همیشگی و یک نوآوری بدون وقفه. میانمدت: فرصتطلبی از نقاط ضعف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران در دفاع از خود. آنها که روزی علیه انقلاب اسلامی مردم ایران متحد شدند، پس از پایان دفاع مقدس، به دشمنی علیه یکدیگر پرداختند و به دنبال نابودی هم بودند.

۳۴. ↑ ایگناس گولدتسیهر، العقیده و الشریعه فی الاسلام، ج۱، ص۱۰۶، نقله الی اللغه العربیه و علق علیه محمد یوسف موسی، عبدالعزیز عبدالحق، و علی حسن عبدالقادر، بیروت ۱۹۴۶. جایی که سید حسن نصرالله اعلام کرد: «مقاومت دیگر قواعد جنگ را رعایت نخواهد کرد و ما این حق را داریم تا در هر زمان، هر مکان و به هر شیوه ای، با دشمن روبرو شویم.» عدم رعایت قواعد جنگ باعث شد الگوی جدیدی در میدان جنگ به نمایش گذاشته شود. یکی از تفاوت های جنگ هیبریدی با جنگ های کلاسیک در میزان نوع و شدت تلفات است. کرملین همچنین از ایالات متحده به دلیل سخنان اخیر جو بایدن که پوتین را «جنایتکار جنگی» خوانده بود، بشدت انتقاد کرد.

ایران نیز برای مواجه با این نوع از جنگها، با انتخاب استراتژیهای سیال و تغییرات تاکتیکی در عرصه نبردهای نظامی و دیپلماتیک، توان خود را برای دفاع پرقدرت هیبریدی افزایش داده تا این تهدیدات را خنثی کند. بر اساس گزارشهای تاریخی، هشتاد تن از شرکتکنندگان در جنگ بدر، و ۱۵۰۰ نفر از اصحاب پیامبر(ص) در سپاه امام علی(ع) جنگیدهاند. روز جنگ نیز، از صبح تا ظهر، اصحاب جمل را دعوت میکرد تا بازگردند. کارگر مقداری از حقوق خود را کمک میکرد.

که این توطئه را افشا کنند و ذکر کنند و مردم را از توجه به جبهه خودمان غافل نکنند و بیدار کنند. پرسنل نظامی باید از سیاست ملی و استراتژی خارجی کلی اطاعت کنند. مولفه دیگری از جنگ های هیبریدی، جنگ سایبری است. در جنگ ترکیبی، اقدامات مسلحانه، خشونت شدید و حتی تلفات جانی هدف اصلی نیست بلکه مولفه های متعددی در جنگ هیبریدی عمل خواهند کرد. جنگ اقتصادی، حمله سایبری، جنگ با نیروهای منظم، جنگ های نامنظم (چریکی)، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، حمایت از ناآرامی های داخلی و دیپلماسی، هشت مولفه ارائه شده درباره جنگ ترکیبی بوده است.

۱۱- تلاش برای بحرانی و حاد نشان دادن اوضاع کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیلهای نادرست و اغراق آمیز. اما مفهوم او از نقش روسیه در جهان مخدوش است. میزان سرمایهگذاریهای خارجی در روسیه بهخصوص در حوزه نفت و گاز بسیار زیاد است و در صورت حمله یا تحریم روسیه، سهام شرکتهای بسیاری آسیب خواهد دید. دانشنامه فلسفه استنفورد انگلیس که مرجعی معتبر در علوم انسانی محسوب می شود، در تعریف جنگ گفته است: «جنگ به درگیری سازمان یافته مسلحانه و اغلب طولانی مدتی گفته می شود که بین دولت ها، ملت ها یا گروه های دیگر انجام شده و با خشونت شدید، گسیختگی اجتماعی و تلفات جانی و مالی زیاد همراه است.

دیدگاهتان را بنویسید