معرفی ییلاق های اطراف تهران

بديهي است که براي چنين ارزيابي هايي، وجود داده هاي بلندمدت همواره مانعي جدي خواهد بود که در افغانستان اين مشکل بيشتر نقش آفريني مي کند. داده هاي مورد نياز نظير دبي رودخانه هاي شور و جاجرود، حجم مخازن لتيان و ماملو، ميزان بارندگي، تبخير، جمعيت، نرخ رشد جمعيت، ميزان تقاضاي آبي در بخش شرب، کشاورزي و صنعت در سال پايه آبي (2016-2017) وارد نرم افزار گرديد. نتايج نشان داد در صورتي که وضعيت کنوني ادامه يابد در 20 سال آينده قادر به تامين 2/16 و 4/27درصد از نيازهاي آبي بخشهاي کشاورزي و صنعت در منطقه دشت ورامين نخواهيم بود.

وی ادامه داد: به جرأت میگویم که با وجودی که از بسیاری از کاخ موزهها و عمارتهای اشرافی ایران بازدید کرده ام، اینهمه زیبایی و هنر حجم را در جایی ندیده ام. آنها محتاطانه به ایجاد منطقه تجاری ترجیحی سارک که در برخی از نوشتهها به «منطقه تجاری ترجیحی جنوب آسیا» نیز شهرت دارد، مبادرت کردند که این اتحادیه پیشرفت چندانی ندارد. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشتهاست. علاوه بر مناطق مسکونی متمرکز زایگان و میگون که در حاشیه رودخانه قرار دارند، تعدادی مناطق مسکونی پراکنده نیز در محدوده مطالعاتی وجود دارد که فاضلاب آنها مستقیماً با لوله به رودخانه جاجرود منتقل میشود.

طیب، علیرضا (1392) درآمدی بر بررسیهای امنیت، انتشارات امیر کبیر. 5- حاجی حسینی، محمدرضا؛ حمیدرضا حاجی حسینی و سعید مرید ( 1392)، «مروری بر توافقنامه های ایران و افغانستان در خصوص حقابه رودخانه فرامرزی هیرمند و تأثیر معاهدات بر بحران آبی ایجاد شده در تالاب بین المللی هامون»، اولین همایش ملی بحران آب، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینههای فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که میتواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است.

کسب و کار در این کشور بخش مهمی از رتبههای جهانی را طی کرده است و البته که شرایط به صورت حرفهای دنبال میشود در شرایط اخیر متوجه شدیم که اقتصاد میتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. وجه تسمیۀ اماکن و محلات رودخانه با توجه به شرایط متعدد شکل گرفته است. در ماه جولای رنگ آب این دریاچه به سبزترین و زمردی ترین شکل ممکن تبدیل می شود و می توانید منظره زیبا و دیدنی را در کنار این دریاچه تماشا کنید.

اجتماع این کشورهای ضعیف و دارای معضلات سیاسی و اجتماعی در قالب سارک سبب شکل گیری سازمانی گردید که با معضلات بسیار دست و پنجه نرم میکند و فرایند همگرایی منطقه ای را با تأخیر پیگیری مینماید. عوامل این ناکامی قابل ذکر است، بطوریکه می توان گفت، کشورهای واقع در منطقه جنوب آسیا، پیچیدگیهای زیادی دارند که این معضلات و پیچیدگیها بر روی ایفای نقش بین المللی و منطقه ای این کشورها تأثیر بسیار داشته است.

در حالي که اگرساليانه 33 ميليون مترمکعب از هرز آبهاي سطحي منطقه بصورت پخش سيلاب به آبخوان منطقه تزريق گردد، علاوه بر آن که در بخش کشاورزي و صنعت به ترتيب 2/9و 9/17درصد کاهش در عدم تامين تقاضا نسبت به سناريو مرجع رخ خواهدداد، بلکه حتي در صورتي که ميزان برداشت از منابع آب زيرزميني با روند کنوني تداوم يابد، ذخيره استاتيک آبخوان از ميانگين 351 ميليون مترمکعب به 388 ميليون مترمکعب رسيده و سبب جبران افت منابع آب زيرزميني منطقه به ميزان 1/21 سانتي متر به صورت ميانگين دوره 20ساله نيز خواهد شد. یکی دیگر از دلایل عدم موفقیت در این سازمان آن است که سارک در حوزه های وسیعی دست به اقدام زده و گستردگی فعالیت ها از سطح کیفیت آنها کم کرده و در برخی موارد مانند فقر زدایی، توسعه منابع انسانی، بهداشت و درمان از کارایی آنها کاسته است.

یک بخش از این کاخ در دو طبقه ساخته شده بود و بخش دیگر آن یک طبقه داشت که این بخش درواقع حرمسرای ناصرالدین شاه بوده است. در قرن بیست و یکم تعداد یهودیان افغانستان به حدی کاهش پیدا کرد که در حال حاضر تنها یک کنیسه در حال کار در کل افغانستان وجود داشت. او در اوج خوشبختی و رضایت از شوهرش در ابتدای زندگی مشترکش ،بروی پل باریک و مرتفع آمد ، رودخانه ی زَر در ان مقطع از سال بدلیل بارندگی های شدید تا هشت متر عمق داشت و شدت جریان آب و ضایعات فلزی و یا کُنده های درختانی که از بالای مصب رودخانه کَنده شده سبب جمع شدن الوار و نوخاله های زیادی در زیر پایه ی پل شده بود ، و پایه های پل تا زانوی خود در آب بود .

پل بزرگ خداآفرین در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۵۸ و پل کوچک به شماره ثبتی ۱۸۵۹بهعنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند. آثار باستانی در مونجودارو توسط قوانین ملی و منطقه ای در برابر تهدیدات آسیب، غارت و چپاول و تحولات جدید در حدود مرزهای مشخص شده، محافظت می شوند. تنگه ذوالفقار، محل تلاقی مرزهای ایران، افغانستان و ترکمنستان است.هریرود در پل خاتون با رودخانه کشفرود یکی میشود که به آنها نام رودخانه تجن داده شده است. همچنین نشان داده شدهاست که هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ایران افزایش یابد، سهم تعادلی ایران از آب هیرمند افزایش خواهدیافت و هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به افغانستان بیشتر شود، این سهم کاهش خواهدیافت.

این در حالی است که منطقه جنوب آسیا بر اساس اصالت جغرافیایی و فرهنگی امکان گسترش همکاریهای اقتصادی حتی به عنوان منطقه یکپارچه اقتصادی در سطح جهان را دارد اما به شرط اینکه یکپارچگی اقتصادی تحت شعاع میراث های تاریخی، اختلافات و کشمکش های سیاسی قرار نگیرد. بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهمبندی آب درنظرگرفتهشود، در غیر اینصورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمیتواند راهگشا باشد. بنابراین، بیشتر فعالیت تجاری و بازرگانی اعضای سارک با کشورهای غیر عضو سارک بوده است؛ هر چند که در بعضی موارد کشورهای عضو سارک میان خود از همکاری های اقتصادی نسبتاً قابل توجهی برخوردار بودند اما اینگونه همکاری ها ناشی از روابط دو جانبه یا چند جانبه این کشورها بوده نه تلاش های جمعی میان اعضای سارک؛ زیرا حلقه ای از موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای باعث سکون اقتصادی در سارک شده است کشورهای منطقه تنها به تجارت هایی که ارزش های توسعه ای ندارند اکتفا کردهاند.

نتایج برخی از مطالعات کاربردی نشان میدهد که سپتا هنوز نتوانسته است یک بلوک اقتصادی را تشکیل دهد(همان). اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که بهرغم تلاشهای متعددی که در سالهای گذشته صورتگرفته، مساله هنوز حل نشده باقی ماندهاست و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانهزنی بحران مورد بررسی قرارگرفتهاست. با توجه به نقش بالادست رودخانه هيرمند قبل از سد کجکي در آورد اين رودخانه، شناخت هيدرولوژيکي آن و بخصوص در بلندمدت مي تواند در بهره برداري از منابع آب آن که همواره محل اختلاف ايران و افعانستان بوده، مفيد باشد.

براي واسنجي و صحت سنجي SWAT، آمار محدودي از ورودي به سد کجکي طي سالهاي 1969 تا 1979 تهيه شد. مجموع موارد فوق هدف اين مقاله را رقم مي زنند که نهايتا بتوان ارزيابي از تغييرات آورد رودخانه هيرمند تا محل سد طي يک صد سال اخير داشته باشد. سپس سناريوهاي مرجع و تغذيه مصنوعي تدوين شده و در يک دوره 20 ساله مقايسه شدند. تحقيق حاضر با هدف ارزيابي سناريوي تغذيه مصنوعي و پخش سيلاب جهت مديريت يکپارچه منابع آب حوضه دشت ورامين و با استفاده از مدل WEAP انجام گرفت.

محدوديت نسبي منابع آب و افت بيش از حد منابع آب زيرزميني در دشتهاي کشور توجه به مديريت يکپارچه منابع آب را ضروري کرده است. مدل SWAT هم مي تواند براي شبيه سازي فرآيند بارش – رواناب مورد توجه قرار گيرد که سابقه آن براي حوضه هاي فرامرزي موجود است. علاوه بر مشکلات اقتصادی، کشورهای عضو سازمان سارک با توجه به جمعیت 5/1 میلیاردی و نیروی کار ارزان با مشکلات متعدد سیاسی، قومی و اقتصادی مواجهه هستند. از سویی دیگر، از آنجا که کشورهای عضو این سازمان از نظر اقتصادی توانمندی آنچنانی جهت تکمیل یکدیگر را ندارند، زیرا تولیدات عمده این کشورها مواد خام و کشاورزی بوده که بازار آن کشورهای صنعتی و غربی است.

علل ناکارآمدی سارک به عنوان سازمان همکاری منطقه ای را میتوان در علل واگرایی اعضای سارک جستجو کرد. این پژوهش علل و زمینههای شکلگیری خرافات در ایران تا دورۀ صفویه را بررسی کرده است. جامع کبیریجامعه شناسی مصرف/گردشگری و خریدجامعه محليجان اسپارکسجان اشتاین بكجان دترجان سیمبسونجانوران آبزیجاهای دیدنی بابامنیرجاهای دیدنی بنارویهجاهای دیدنی دردهجاهای دیدنی روستای برگهجاهای دیدنی شهر اهلجاهای دیدنی شهر اوزجاهای دیدنی مشهدجایزه گنکورجایزهٔ نوبلجایزهٔ نوبل ادبیاتجذابیتجذب گردشگرانجرقویهجرقویه سفلیجزوه اداره ارشاد اسلامی دزفول به عنوان کارفرماجزيره شيفجزیره اسلامیجزیره اسمال سایجزیره جارونجزیره چمن متحرکجزیره خارکجزیره شیفجزیره قشمجزیره کیشجزیره میان کالهجزیره هرمزجشن بیس و شش عیدماهجشن تنیجشن تیرگانجشن شکوفهجشن کوثر رضویجشن مردگانجشن نوروزجشن نوروز در چهار محال بختیاریجشنوارهجشنواره سفرنامه نويسي ناصرخسروجشنواره عکس خیامجشنواره گل هلندجشنواره مجسمه شنیجشنواره مذهبيجشوقانجعفر قلی خان دنبلیجعفرآبادجعمیت عشایر شهر رابرجغرافی نویسجغرافیا و برنامه ریزی گردشگریجغرافیای انسانیجغرافیای گیاهیجل اسبجلال الدین رومیجلفاجلوه های زندگی هنر و معماریجمجمعه بازارجمعه بازار جویبارجملات در مورد سفرجملات در مورد گردشگریجملات زیست محیطیجملات سفرجملات گردشگریجمهوری اذربایجانجمهوری ترکمنستانجمیله توکلی نیاجمیله صادقیجمیله صادقی بنیان گذار شرکت تاکسی سرویس زنان در ایرانجناحجنب پل تجنجنب پل دوازده چشمهجنکل چندلجنگ تحمیلیجنگ جهانی اولجنگ جهانی دومجنگ شیمیاییجنگل ابرجنگل النگ درهجنگل الیمستانجنگل اولنگجنگل باقرآبادجنگل خلیل شهرجنگل سرخ اوجنگل شمالجنگل کوتناجنگل مانگروجنگل های اطراف گت کلاجنگل های اطراف گت کلا چاخانی/ آملجنگل های بلوطجنگل های دزجنگل های دز دزفولجنگل های مازندرانجنگل های مانگروجنگل هیرکانیجنگلهای پردانانجنگلهای حراجنگلهای هیرکانیجنوب ایرانجنوب باختری روستای خراجیجنوب شرقی اردبیلجنوب غربی سلطانیهجنوب غربی شهر تهرانجهازبرانجهان را در فضای سایبرجهان را در فضای سایبر ببینیدجهانگرد ایتالیاییجهانگردان اروپاییجهانگردیجهانگردی انبوهجهانگردی جایگزینجهانگردی مجازیجهانگردی مجازی و کشور های آسیایی و اروپاییجهانگردی و گردشگریجهرمجواهر لعل نهروجواهردره رامسرجوراب بافيجورج برناردشاوجوز وازیجوز وازی البرزجوز وازی طالقانجوز وازی کرودجوشقانجوغنجومهجویبارجی.

دیدگاهتان را بنویسید