معرفی کامل امکانات همه پارک ها

اين بيشههاي سرسبز كه پوشيده از درختان كهن و سر به فلك كشيده بود عبارتند از: بيشة جعفرآباد، بيشة سمرقند، بيشة ناژوان، بيشة صاحبان، بيشه حبيب، بيشة خليفه، بيشة صالحآباد و بيشة تاريكي. بلوكات و قصبات حاشية زايندهرود، پيوسته از درختان سر به فلك كشيدة چنار و كبوده و تبريزي و غيره مستور بوده و بيشهها و محيطهاي زيبايي جهت گردش و تفريح در كنار آبهاي خروشان زايندهرود وجود داشته و جمع كثيري از اهالي اين شهر و مسافران و سياحان در آنجا به تفريح و استراحت و شنا و ماهیگیری ميپرداختند.

مردم اصفهان و نقاط ديگر براي گردش و تفريح كنار آن ميروند. خوشبختانه در دهة اخير به دنبال زيباسازي اصفهان و بنابر طرحهاي نوين شهرسازي، رودخانه لايروبي و سواحل آن مرمت شدهاند و با احداث فوارهها، ايستگاههاي قايقراني و خيابانكشيها و جدولبندي و پلههاي سنگي، پاركهاي ساحلي پر گل و چمن و زمينهاي بازي و ورزش براي كودكان و بزرگسالان، سواحل زايندهرود به زيباترين گردشگاههاي جهان تبديل شده است و به هنگام جشن نوروز باستاني، ميهمانان نوروزي از سواحل زيباي زايندهرود ديدن ميكنند كه معمولاً به همين مناسبت، قسمتي از دريچههاي سد كوهرنگ باز ميشود تا رودخانه زيباي زايندهرود پر آبتر و دلنشينتر جلوه نمايد.

در سالهاي اخير املاح معدني آب اين چشمه در آزمايشگاههاي معتبري مورد آزمايش قرار گرفته و به دنبال تأييد كيفيت عالي آن، كارخانهاي بزرگ با سرمايهاي سنگين در شرف احداث است تا آب اين چشمه به صورت بطریهاي سربسته و بهداشتي. 15- پل درچه: اين پل ابتدا مال رو بوده ولي اخيراً پل ديگري در كنار آن به صورت بتون مسلح ساخته شده كه ماشينرو ميباشد. جشن سنتي آب ريزان ايرانيان در كنار اين پل باستاني انجام ميگرفت كه طي جشن پل را آذينبندي و چراغاني مينمودند و اهالي اصفهان، شاه و شخصيتهاي لشكري و كشوري در آن حضور مييافتند.

20- پل سي و سه پل: اين پل از بناهاي تاريخي و معروف اصفهان و درست در مركز شهر قرار گرفته است كه خيابان چهارباغ عباسي را به چهارباغ بالا متصل ميكند. پل فلزي تقريباً در وسط اصفهان كنوني است و خيابان دكتر بهشتي را به خيابان حكيم نظامي متصل مينمايد و راه عبور اكثر كاميونها و اتوبوسهاي بين شهري ميباشد. اين پل بين روستاي مديسه و نوگوران واقع شده، 98متر طول دارد كه قبلاً راه عبور اصفهان به شهركرد بوده است. بخش دیگری که در این مجموعه و برای اولین بار در خاورمیانه راه اندازی شده است، بخش سونای ماسه می باشد که در تمام سال برای التیام بخشیدن به دردهای عضلانی و مفصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

باتوجه به اينكه سالانه حدود 20 ميليارد مترمكعب آب از درياي كابل وارد پاكستان مي شود متوجه خواهيم شد كه آبهاي افغانستان نقش بسيار مهمي در كشاورزي اين كشور دارند و پاكستان سالانه ميلياردها دالر با استفاده از آبهاي افغانستان درآمد كسب مي كند و هزاران باشنده خود را مشغول به كار كرده است. در تجزیه و تحلیل متن مبدأ، ضمن بررسی نوع واژگان و ساختارهای انتخاب شده توسط نویسندۀ اصلی و ضمن بررسی معانی آنها، لازم است که مترجم به سبک (style) مورد استفاده در متن مبدأ نیز که عامل مهم دیگری در تعیین شیوۀ بیان او در زبان مقصد است ، توجه نماید.

در اين مسافت طولاني، از ديرباز جهت ارتباط شمال با جنوب رودخانه، پلهايي زده شده كه قدمت بعضي از آنها، به اندازة قدمت اصفهان است. به طور سنتی این رودخانه را مرز بین شمال و جنوب چین دانستهاند گرچه رودخانهٔ هوآی نیز چنین جایگاهی دارد.سد سهدره، بزرگترین سد جهان، بر روی این رودخانه ساخته شدهاست. اين پل مستحكم، شمال و جنوب اصفهان را در يك منطقه زيبا به هم متّصل مينمايد. گسترش شهر ازلحاظ واحدهای ژئومورفولوژیکی از دشت آبرفتی آغاز شده و سپس روی مخروطهافکنههای جنوب و جنوب غربی توسعه یافته و در بعضی از نقاط نیز روی کوهستانها تغییراتی را ایجاد کرده است.

نام اين پل در قديم پل سرافراز بوده كه به دست يكي از ثروتمندان ارامنة جلفا در زمان صفويه ساخته شده و داراي هفده چشمه است. مدتي پيش (پس از انقلاب) چند چشمه آن بر اثر سيل و طغيان رود خراب شد كه به دنبال دستور مخصوص نخستوزير وقت و به وسيلة شهرداري به نحو مطلوبي مرمت گرديد. مدیر منابع آب شهرستان دهاقان روز جمعه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: حدود سه سال از بیآبی رودخانه شور میگذشت که در بارندگیهای اخیر سرریز شد. بیست و یکمین اجلاس جهانی مبارزه با تغییرات آب و هوایی بزودی در پاریس برگزار خواهد شد.

یونگ، تکرار مداوم تصاویر ذهنی کهن و جهانی نوع انسان را شاهدی بر این مدّعا میدانست (پالمر، 1385: 149). در پی مطالعات گسترده بر روی خوابها اساطیر و افسانهها یونگ موفق به کشف محتویات بخش جمعی روان ناخودآگاهی شد و آنها را «کهنالگو» نامید. زايندهرود پس از پيمودن مسير 360 كيلومتري خود، از ميان كوهها، درهها، دشتها، باغها، بيشهها و كشتزاران ميگذرد و سرانجام با پيچ و خمهاي زيبا، اصفهان را به دو منطقة شمالي و جنوبي تقسيم مينمايد. 16- پل وحيد: نخستين پلي كه زايندهرود پس از وارد شدن به اصفهان از زير آن ميگذرد پل وحيد است. از طرف ديگر سازمان بينالمللي يونسكو كه حافظ بناها و آثار تاريخي مهمّ دنياست، اصفهان را در زمرة يكي از ده شهر زيباي جهان دانسته است و پيوسته سعي در حفظ آثار كهن و مرمت و زيباتر ساختن آن دارد.

طول اين پل 160 متر است و گردشگاههاي زيبايي در كنار آن قرار دارد. 17- پل مارنان: اين پل در كنار شهر، در مغرب اصفهان و پس از پل وحيد قرار دارد كه چون به قرية مارنان وصل مي شود به اين نام شهرت يافته است. 23- پل خواجو: اين پل يكي از زيباترين بناهاي تاريخي و ارزشمندترين آثار هنري و معماري عهد صفويه در اصفهان و ايران است. طول اين پل 136 متر است. طول اين پل 152 متر ميباشد. پل شهرستان، پل مارنان و پل چوبی از دیگر پلهای تاریخی شهر اصفهان هستند.

مارنان متصل به جلفا – محله ارمنيهاي اصفهان – ميباشد. اصفهان كه در منطقه مركزي ايران و نزديك كوير قرار گرفته از بركت رودخانه زاينده رود، يكي از سرسبزترين شهرهاي ايران است. 13- پل باغشاه: اين پل در محل مزرعه باغشاه صفي آباد احداث گرديده است يا ورگون ساخته شده و 140 متر طول دارد. 10- پل ديزيچه: از پلهاي نسبتآً جديد كه در محل ديزيچه جهت كارخانه سيمان سپاهان ساخته شده است. اين پل به نامهاي پل چهارباغ، سي و سه پل و پل الهورديخان نيز شهرت دارد سي و سه پل طولانيترين پل زايندهرود است و داراي 300 متر طول و سي و سه چشمه است.

اين پل در قديم، چهل چشمه داشته است. 1-پل دِه كرم سفلي: اين پل از پلهاي قديمي زايندهرود است كه در نزديكي سد كوهرنگ قرار دارد. این غذا بر روی شعله ملایم گاز قرار می گیرد و مدت طبخ طولانی دارد. اما بر اثر مرور زمان و احداث خيابانها و ساختمانها و وسعت شهر، بسياري از اين درختان كهن به وسيلة طماعان كجانديش، به دست ارّه و تيشه و تبر سپرده شده است. 22- پل جويي: اين پل محاذي عمارت هفت دست و در حد غربي باغ سعادتآباد قرار داشته است كه چون جوي آبي بر روي آن ساخته بودند به اين نام معروف شده است.

دیدگاهتان را بنویسید