لایروبی رودخانه بهمنشیر آبادان در دستور کار قرار گرفت (رودخانه کارون،آبادان) پایگاه خبری قدیری نیوز

سرسرهها و وسایل بازی این مجموعه شامل سرسرههای آهسته و رنگارنگ در هم تنیده، سرسرههای سرعتی با طول ۵۰ تا ۱۱۰ متر، سرسره سقوط آزاد با ارتفاع ۲۰ متر، سرسره سوپر لوپ، سرسره تورنادو که لذت یک سواری گروهی را برایتان به ارمغان میآورد، سرسره پیچشی به طول ۲۵ متر، سرسره جت موج که حسی مشابه به تعلیق را در شما به وجود میآورد، سرسره تاپسی که عنوان بهترین سرسره آبی در سال ۲۰۱۰ را یدک میکشد، سرسره تویستر با پیچهایی ۳۶۰ درجه، چاله فضایی، استخر موج و در نهایت رودخانه آرام و خروشان، میشود.

قدس آنلاین-گروه استان ها: مدتهاست کانالهای آب کشاورزی و رودخانه های فصلی به عنوان شریانهای حیات دشت سیستان جان مردم این منطقه را میگیرد. تغییرات آبوهوایی در این منطقه مؤثر است و بانک جهانی خسارتهای بسیاری را پیشبینی میکند که تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود. حالا یک میله یا چوب یا مدادی را از سوراخ دوک رد کنید وبه ابتکار خود دوسر این میله یا مداد را درجائی درگیر کنید که وقتی دسته چرخ را میگردانیم نخ از دوک باز شده و دوک حول محور خود بگردد، البته دوک نباید خیلی آزاد و رها بگردد و باید کمی سفت بگردد تا نخ با کشش لازم روی قرقره بسته شود که شل نباشد.شکل شماره 4 را ملاحظه فرمائید.

هفته بعد دوباره و برای صید تروفه ای بهتر به همان رودخانه و قبل از آنجا به دریاچه ای رفتیم ، در آن دریاچه با همان چوب وچرخ هفته پیش ولی با قرقره دیگری که نخ 6 پوند ( 2.7 کیلو ) رویش ریخته بودم ماهیگیری کردم تا بتوانم پرتاب های دورتری داشته باشم که اتفاقاً ظرف بیش از 2 ساعت با وجود بکارگیری انواع پولک هایم و پرتاب های خیلی بلند فقط یکبار ماهی به پولک نوک زد و آن هم گریخت. چرا که از یک سو گفتارمتن بر کم شدن صید ماهی به خاطر صید بی رویه اشاره دارد و از سویی خواهان احداث اسکله برای رونق ماهی گیری است.

برای اینکه کمتردچار این مشکل شوید ، قرقره تان را که نخ تازه روی آن ریخته اید بلا فاصله به ماهیگیری نبرید و سعی کنید برای مدت یکی دو هفته درمکانی نسبتاً گرم که در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد آنرا بایگانی کنید ( فقط قرقره را نه خود چرخ را ) تا کم کم تنش های باقیمانده از فرم گیری قبلی از بین برود و نخ به فرمان قرقره شما در آید.

سپس پارامترهای هندسی مانند طول رودخانه، طول موج، ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره های مماس بر قوس رودخانه در محیط نرم افزاری Auto Cad انجام و مقایسه تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. بهترین مکان برای ترتیب دادن سفر بر روی سپیک ویواک (Wewak) است، درحالی که برروی خود رودخانه شما قادر به یافتن قایق های موتوری برای اجاره کردن در آمبانتی (Ambunti)، پاگوی (Pagwi) و آنگورام (Angoram) خواهید بود. در بین دریاچههای تهران، نزدیکترین انتخاب برای خوشگذرانی نیمروزی، دریاچه چیتگر یا همان شهدای خلیج فارس است.

نوع وضخامت نخ را باید با توجه به نوع ماهیگیری واندازه ووزن ماهیانی که احتمالاً صید خواهند شدو با توجه به شرایط ومیزان آب و عرض رودخانه ای که میخواهید در آن ماهیگیری کنید ویا دریاچه و پهن آبی که قصد ماهیگیری در آنرا دارید انتخاب نمائید . وزن پولکی را که میخواهید باآن ماهیگری کنید نیز مورد توجه قراردهید ، چون منطقی نخواهد بود که پولک 14 گرمی شماره 6 را با نخ به ضخامت 0.18 میلیمتر استفاده کنید یا بر عکس ، پولک شماره 1 را با نخ 0.40 میلیمتر. در این میان قطر قرقره چرخ تان نیز باید در نظر گرفته شود ، مثلاًنخ نایلن مونو فیلامان که به آن از این پس خواهیم گفتنخ نایلن نبافته، با کشش 9 کیلوئی و ضخامت 0.40 را با قرقره با استاندارد 1000 که قطر آن میشودحدود 4 سانتیمتر در عمل نمی توان استفاده نمود.

تا اینکه پس از مدتی که شاید 4 تا 5 دقیقه به طول انجامید ماهی خودرا به جریان تند آنطرف رساند و تصمیم گرفت که سریعاً به پائین دست برود و من نگران همین بودم چون موانعی در راه من به پایین دست بود که نمی توانستم مستقیماً به آنجا رفته و کار را با او دنبال کنم، لذا سعی کردم مانع کارش شوم و اورا در حومه محلی که بودیم نگهدارم ، اما نشد و نخ پاره شد و ماهی پولکم را به یادگار برد .

هربار که با تمام تلاش آن را به نزدیک خودمان می آوردم ماهی ما را میدید ومانند یک اسب سرکش و با تمام نیرو به سمت جریان تند آب می گریخت ووقتی جلوی رفتنش را میگرفتم با یک پرش به بالا و خروج از سطح آب تا ارتفاع یک متری هم قدرت و بزرگی خودرا به رخ ما می کشید وهم مرا بیشتر نگران بیرون آمدن قلاب تک شاخه بدون خارپولکم و گسستن نخ میکرد . موضوع دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که جدا از تاب خوردن نخ احتمال بیرون ریختن نخ از قرقره هم وجود دارد، بخصوص وقتی نخ جدید را تازه روی قرقره ریخته باشیداحتمال بیرون ریختن نخ خیلی زیاد تر است،حتی اگرنخ روی قرقره هیچ تابی هم نداشته باشد.

ظهیری عبدالرضا، عبدالمجیدی حسن، قربانی کوهی خیلی سلمان، دهقانی امیراحمد. در هر صورت و حالت نباید نخ را روی قرقره خیلی پرکنید ،2 الی 3 میلیمتر مانده به لبه خارجی بالائی قرقره کافی است . ایران است که بر جزیرهای همنام خود در ۵۳ کیلومتری خلیج فارس در نزدیکی با مرزهای عراق و کویت جای گرفتهاست. پاریس که در زمان تاسیس به دست رومی ها لوتسیا نام داشته در محل یک سکونتگاه گالیک پاریسی روی بزرگ ترین جزیره در رودخانه سن پایه گذاری شد، اما امروزه این سن است که از راه باریکی از دل این شهر می گذرد.

برخی معتقدند که چون این رودخانه در مسیر خود گاهی در زمین فرو میرود، به این نام خوانده شده است چنانکه شهر زاهدان را در قدیم دزد آب میگفتند. مهدی مرتضوی، باستانشناس حوزه شهر سوخته درباره وجود سیستم سیاسی این شهر گفت: در صورتی میتوان در مورد سیاست در دوران باستان صحبت کرد که شواهد اداری یافته باشید، در شهر سوخته این شواهد کشف شده است، مهرهای اداری از شواهد کشف شده هستند که نوعی امضای افراد و بازرگانان بوده است. مدام واژه هایی چون ونداربن ، کشتی سنگ ، سر چال ، علم چال و سیاه سنگ ذهنمان را درگیر خود و این صعود کرده بود .

دیدگاهتان را بنویسید