داستان جالب الاغی که بارش را به رودخانه می انداخت

بنابراین در این پژوهش به منظور تخمین دمای آب رودخانه محمّدآباد واقع در استان گلستان از الگوریتم برنامهریزی بیان ژن (GEP) استفاده شده و در مدلسازی علاوه بر دمای هوا، متغیرهای هیدرولیکی و هواشناسی نیز مشارکت داده شدهاند. مواد و روشها: برنامهریزی بیان ژن (GEP) یک الگوریتم تکاملی است که از جمعیتی از افراد استفاده کرده و آنها را مطابق برازندگی انتخاب میکند و تغییرات ژنتیکی را با استفاده از یک یا چند عملگر ژنتیکی اعمال مینماید.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، خبرها از تغییرات اقلیمی شدید در حالی تقریبا همه مناطق جهان را درگیر کرده که کاهش تاریخی سطح آب رودخانه «پارانا» به عنوان مسیر اصلی حملونقل غلات و مشتقات آن از آرژانتین، میلیونها دلار زیان مالی برای بخش صادرات محصولات کشاورزی که بزرگترین منبع ورود ارز خارجی به این کشور آمریکای جنوبی است، به همراه داشته است. آب رودخانه کوهرنگ از ارتفاعات کوه هف تنان، غار یخی، چما و شیخ علیخان سرچشمه گرفته و در مسیر با آب چشمه اصلی کوهرنگ مخلوط میشود. رودخانه هيرمند از جمله بزرگترين رودخانه هاي افغانستان بوده که از ارتفاعات کوه بابا (واقع در شصت کيلومتري غرب کابل) سرچشمه گرفته و پس از طي مسافتي حدود 1400 کيلومتر به دوشاخه تقسيم مي گردد که يک شاخه آن بطرف شمال و شاخه ديگر آن بطرف شمال غرب جريان مي يابد شاخه شمالي آن که قسمتي از مرز ميان افغانستان و ايران را تشکيل مي دهد پس از آنکه ايالت نيمروز را آبياري مي کند به درياچه هامون مي ريزد شاخه دومي آن که بطرف شمال غرب جريان دارد وارد ايران شده و در چاه نيمه هاي سيستان ذخيره مي شود اين رودخانه همواره علت اصلي اختلافات ميان ايران و افغنستان بوده است.

پيشتر ديديم كه به موجب قرارداد 14 مه 1911 ميان پادشاه پروس و پادشاه وستفالي مرز ميان دو كشور بر اساس تالوگ (( آلپ )) تعيين شده بود . در دوره هاي مختلف دولت استعمارگر انگليس به عنوان واسطه ميان ايران و افغانستان اقدام به عقد قراردادهاي مرزي مختلفي چون گلداسميت ماکماهون 1317، 1330 (کميسيون دلتاي رودهيرمند) و قرار داد 1351 نمود که طي آن بخشهايي ازخاک ايران جدا و به افغنستان واگذار شده است. نتیجهگیری: با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق میتوان با دقت قابل قبولی از مدل GEP در تخمین دما رودخانهها استفاده نمود. با توجه به محدودیت­های روش­های متداول، به­منظور ارزیابی کیفیت آب­های سطحی می­توان از روش­های جایگزین استفاده نمود.

ارزیابی نیاز جریانی زیست محیطی بستر رودخانه مرزی هریرود بعد از احداث و آبگیری سد سلما افغانستان (با روش های هیدرولوژیکی). ظرفیت مخزن سد 50 میلیون مترمکعب، طول تاج آن حدود 254 متر، عرض آن 10 متر و ارتفاع سد 35 متر میباشد. او ادامه داد: حدود ۲۷۵۰ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال، ۱۹۰ واحد ایستگاه پمپاژ فاضلاب و هفت واحد تصفیه خانه فعال در بخش فاضلاب در ۱۶ شهر خوزستان امر جمع آوری و دفع و تصفیه فاضلاب شهرها را انجام میدهند. این آبشار حدود 180 متر ارتفاع دارد و به جز اواخر تابستان که تا حدی آرام و کمآب است در سایر فصول پرآب و خروشان است.

نتایج این تحقیق امکان مدیریت دقیق­تر توصیه­های کودی باغات و همچنین پساب ورودی به رودخانه را به کمک مطالعه پراکنش جوامع جلبکی فراهم می­آورد. این باغات با کود سکوسترن آهن به­صورت غیرعلمی کوددهی شده­اند. منشأ احتمالی ترکیبات آهن می تواند پساب باغات روستای بوژان باشد. به ویژه در 12 کیلومتری شهر ساری، صنایع چوب و کاغذ مازندران قرار گرفته و پساب آن وارد رودخانه تجن می گرد غلظت فلز سنگین کادمیوم در روخانه تجن استان مازندران در پنج ایستگاه و در قسمت های مختلف بالادست و پائین دست منابع آلودگی در فصل کم آبی تابستان و فصل پرآبی پائیز در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفت.

در قاره ی آفریقا هر فرد روزانه 20 لیتر آب در اختیار دارد یعنی مقدار آبی که برای یک دوش گرفتن 5/1 دقیقه ای لازم است. آب و هوای این روستا کوهستانی و سردسیر است و محصولاتش انواع میوه به ویژه سیب، گیلاس، آلبالو، گردو و میوه های سرد سیری میباشد. به گزارش ایرنا، با ادامه بارش باران در مناطق جلگه ای و برف در مناطق کوهستانی و ییلاقی مازندران که از عصر یکشنبه آغاز شده منجر به طغیان بیشتر رودخانه های بزرگ و کوچک استان شد.

سیستم حقابه که دولت آن را با تکیه بر شیوههای سنتی و عرفی اعمال میکرد، تمهید مناسبی برای استفاده پایدار از منابع متنوع آبی در مناطق خشک و نیمهخشک بود. با گسترش فعاليتهاي انساني مانند ساخت سد چشم انداز بعضي از مناطق به کلي دگرگون شده است. شاکری زارع، ح.، کرم، ا.، صفاری، ا.، کیانی، س.، 1399. ارزیابی نیاز جریانی زیست محیطی بستر رودخانه مرزی هریرود بعد از احداث و آبگیری سد سلما افغانستان (با روش های هیدرولوژیکی). یکی از سرشاخه های رودخانه مرزی اترک رودخانه سومبار است. از طرفی نمیتوان انکار کرد که فصل پاییز، فصلی حیرت انگیز برای قدم زدن و لذت بردن از زیباییهای دشتها و کوهستانهای پوشیده از برگهای پاییزی است.

شاخص زيستي (Biotic Index) که توسط Hilsenhoff (1988) ارايه شده است بر اساس شناسايي بندپايان، ناجورپايان و جورپايان آبزي در سطح خانواده عمل مي نمايد و در اين ارتباط يکي از استدلال هاي اصلي براي مطالعات حشرات آبزي پي بردن به کيفيت محيط زيست آنها يعني آب هاي مختلف (رودخانه ها، درياچه ها، چشمه ها و غيره) مي باشد. مدلهای قطعی و آماری بسیار زیادی برای تخمین دمای آب رودخانهها توسط محققین مختلف ارائه شده است. شاهی نژاد، ب.، دهقانی، ر.، 1397. مقایسه مدل های شبکه عصبی موجک, ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در تخمین میزان اکسیژن محلول در اب رودخانه ها.

مقایسه مدل های شبکه عصبی موجک, ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در تخمین میزان اکسیژن محلول در اب رودخانه ها. با توجه به نقش این عوامل در تحریک رشد جوامع جلبکی، میزان پراکنش جلبک­های سنگ­زی در رودخانه بوژان به مراتب بیشتر از رودخانه خرو مشاهده شد. در واقع اکوتوریسم آنتی تزی است برای توریسمی که به منافع کوتاه مدت می اندیشد (سازمان اکوتوریسم، 1380)ایران یکی از پنج کشور بهره مند از تنوع زیستی کامل (داشتن چهارفصل و زیست گونه های اصلی گیاهی وجانوری) به شمار می آید و افزون بر این وجود بزرگترین دریاچه جهان در شمال کشور، خط ساحلی1200 کیلومتری خلیج فارس، وجود 50 دریاچه در داخل کشور که از میان آنها 18 دریاچه در شمار دریاچه های کنوانسیون بین المللی رامسر قرار دارند و نیز دریاچه ارومیه به عنوان یکی از 59 ذخایر زیستی کره زمین شناخته شده است.

با توجه به مطرح شدن چنين پروژه هايي به عنوان يکي از گزينه هاي روي ميز براي کاهش آسيب پذيري به کاهش منابع آب در کشور، اهميت واکاوي معيارهاي اينگونه مطالعات دوچندان مي شود. لذا معيارهاي حقوقي و عملياتي خريد آب شامل فاکتور آب قابل مذاکره و نحوه محاسبه آن، فاکتور تداخل معاهدات، فاکتور مدت زمان خريد و فروش آب، فاکتور نفر سوم، فاکتور ريسک هاي محيطي، فاکتور جبران خسارات خريد و فروش آب و ملاحظات اجرايي انتقال آب شامل فاکتور ساخت و ساز در کشور مبدا، فاکتور تعهدات زيست محيطي انتقال آب و فاکتور قراردادهاي اجرايي انتقال آب در پروژه مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید