استفاده تفریحی معمولا غیر مصرفی است

مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو از آغاز کار نقشهبرداری رودخانه هیرمند مرزی از امروز – سهشنبه – توسط گروه کاری مشترک دو کشور به منظور تحویل حقابه ایران از این رودخانه خبر داد و گفت: امید است تا یک ماه آینده عملیات نقشهبرداری نهایی شود. با وجود انعقاد قرارداد حقابه هیرمند، از اواخر دهه۱۳۷۰ و همزمان با کاهش بارش سالانه و گسترش خشکسالی بر سیستان، میزان ورودی آب رود هیرمند به دریاچه هامون مرتباً کاهش یافت و با ساخت سد کمال خان عملاً مسئله حقابه ایران تحت تأثیر قرار گرفت. آنها در ساخت این چشم آنقدر تبحر و ظرافت به خرج دادهاند، که حتی مویرگهای چشم را نیز بازسازی کردهاند.

به گزارش «انرژی امروز» وقایع اتفاقیه نوشت: بیش از چهار دهه پیش که ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند به توافق رسیدند، مردم سیستانوبلوچستان فکرش را هم نمیکردند که سالها بعد سهم آنها از آب این رودخانه، سیلابهایی باشد که باران روانه خاک ایران خواهد کرد. بدعهدی طرف افغان در این ماجرا حتی صدای مقامات کشورمان را هم درآورده، طوری که روز گذشته علیاکبر محرابیان وزیر نیرو با بیان اینکه تاکنون اقدامی از سوی طالبان در خصوص آزادسازی حقابه ایران صورت نگرفته، گفت: تذکرهای لازم در این زمینه به کابل داده شده که امیدواریم در روزهای آینده این مهم اتفاق بیفتد.

بقایای اسکلت این نوجوان در قبرستان شهر سوخته کشف شد و بررسیهای علمی نشان داد استخوان جمجمه پس از جراحی ترمیم شده و روزهای زیادی پس از انجام عمل زنده مانده است اما بعدها در اثر خونریزیهای محل زخم فوت کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، کاوشهای باستانشناسان از بقایای به جا مانده از “شهرسوخته” نشان میدهد ایرانیان باستان در 5000 سال قبل دانش پزشکی فوقالعادهای داشتند، دانشی که از عهده عملهای جراحی جمجمه و انجام عملهای زیبایی صورت بر آمده است. انجام عمل زیبایی صورت از تخصصهای دیگر پزشکان شهر سوخته بوده، به طوری که آنها در حدود 4800 سال قبل یک چشم مصنوعی را برای یک بیمار خانم کار گذاشتهاند.

پزشکان “شهر سوخته” در 4800 سال قبل جمجمه یک نوجوان بیمار که به اعتقاد باستانشناسان امروز دچار بیماری جمع شدن مایع در جمجمه(هیدروسفالی) شده بود را با موفقیت عمل کردند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خطاب به رییس جمهور تاکید کرد: در سفری که به سیستان داشتید، در جمع مردم به مرزنشینان قول دادید، دستور به وزیر کشور و استاندار دادید که بازارچههای مرزی هر چه سریعتر فعال شوند، چند ماه از آن دستور میگذرد اما این دستور عملیاتی و اجرایی نشده است، مثال آن شده، ای پادشاه وعده لباس گرم تو مرا از پای درآورد. همین امر سبب شده در ایجاد موانع بر روی این رودخانهها، کشور افغانستان توفیقی نداشته باشد.

در موضوع تحدید حدود دریایی ، مستنبط از رویه قضایی بین المللی آنستكه بایستی به اصول منصفانه تمسك جست و كلنه اوضاع و احوال شایسته این امر را به حساب آورد . این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: وزارت نیرو و متولیان امر میبایست تدبیر و برنامهریزی تامین آب شرب شمال استان را مستقل از آورد رودخانه هیرمند برنامهریزی و پیگیری کنند. در آن زمان رودخانه به این نام لاتین خوانده می شد: Sequana. این رودخانه ادامه رودخانه ازغد است که با ورود به سرحد روستاهای مایان به این نام خوانده میشود. اشرف غنی محدودیتهای آبی مورد نظر سیاستهای آمریکا را اعمال کرده است و امروز رودخانه بینالمللی ثبت شده در دنیا با بند کمالخان منحرف شده که دهنه آبریز آن به سمت گودزره است و میبینیم رودخانههای بینالمللی را منحرف کرده اند که خلاف تمام کنوانسیونهای بینالمللی و حق همسایگی است.

اردکانیان تصریح کرد: در سال آبی فعلی هم طبیعتاَ آن میزان از حق آبه رودخانه هیرمند را دریافت میکنیم و در شرایط خوبی به سر می بریم. حدود سی و یک دهم (30/1) درصد آب زیرزمینی، حدود سه دهم (0/3) درصد روان آب و حدود نه (0/9) درصد متعلق به مابقی آبها میباشد. بيش از سه چهارم ساحه قلمرو افغانستان را کوههاى سر به فلک کشيدهى تشکيل ميدهند که از ٣ تا ٦هزار متراز سطح بحر بلندى دارند. کارشناسان محیطزیست، بارها روی این مسئله تأکید کردهاند که خشکسالی عمیق در سیستانوبلوچستان با رهاسازی سیلابهای فصلی حل نمیشود.

ساکنان شهر سوخته در بخش هنر و ساخت زیورآلات نیز پیشگام بوده و در هزاران سال قبل توانستهاند تصاویر متحرک و پویانمایی تولید کنند، آنها تصاویری از یک “بُز” را بر روی جامی طراحی کردهاند که با چرخش جام، این بز به حرکت درآمده و با یک جهش، مقداری علوفه را از روی یک درختچه به دهان میگیرد. طراحی پرچم ملی پاکستان توسط سید امیرالدین کدوی و بر اساس پرچم اصلی لیگ مسلمانان بود. مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو تاکید کرد: این تجهیزات باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود که حقآبهها منطبق بر مفاد معاهده 1351 رودخانه هیرمند تحویل ایران میشود.

بسیاری از کارشناسان رود هیرمند را “نیل” ایران خواندهاند که سبب ایجاد تمدنهای زیادی نظیر پیشرفتهترین شهر باستان یعنی “شهر سوخته” شده است. وی اظهار کرد: آقایان مسئول دیپلماسی، امروز با داشتن معاهده بینالمللی با کشور افغانستان جهت اخذ حقابه رودخانه هیرمند با مشکل جدی روبرو هستیم، سوال این است در خصوص سایر رودهای مشترک مانند فراه رود، هریرود و دیگر رودهای کشور که منشا این رودها کشورهای دیگر است و هیچ معاهدهای وجود ندارد در صورت ایجاد بند و سد با این دیپلماسی و با این برنامه چگونه میخواهیم حقوق خود را استیفاء کنیم و از بحران جدی آب در نقاط مختلف کشور جلوگیری کنیم، لذا با عنایت به توضیحاتی که داده شد، پیشنهاد میکنم یک پیگیری در حوزه حقابه رودخانه هیرمند به طور متمرکز و جدی با حضور همه نهادهای متولی و با محوریت یک نهاد صورت گیرد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده با اشاره به حضور هیئت بیش از 20 نفره افغانستانی در ایران اظهار داشت: این هیئت به مدت یک ماه در زابل مستقر خواهند بود و در این مدت اکیپهای فنی دو کشور با حمایت مرزبانان ایرانی و افغانستانی وارد عرصه کار میشوند. به استناد منابع مختلف جغرافیایی میتوان رودخانه هیرمند را بزرگترین رود “ایران- افغانستان” نامید، چرا که این رود حدود 100 کیلومتر بزرگتر از “هریرود” است ولی متاسفانه اطلس جامع گیتاشناسی 93- 94 موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی در بخش معرفی طویلترین رودها و خشکرودهای ایران حتی اشاره به وجود رودخانه هیرمند در سیستان و بلوچستان نکرده است.

وزیر کشور با اشاره به مساله آب رودخانه هیرمند و حقابه ایران از این رودخانه گفت: دیپلماسی قوی در این رابطه در حال پیگیری است و امیدواریم به نتیجه برسد. اما در دهههای اخیر به جهت ضعف در دیپلماسی آب و نبود یک راهبرد مشخص متاسفانه سدها و بندهای متعددی بر روی رودخانههای مشترک ایران و افغانستان ایجاد شده و یا در حال احداث است. متاسفانه اکنون رود هیرمند به دلیل ایجاد سدهای مختلف و غیرقانونی توسط افغانستان در شمال سیستان و بلوچستان خشک است.

به دلیل جلوگیری از هدر رفت آب چشمه مسیر نهر آب از نزدیکی آبشار تا روستای خور به وسیله کانال کوچکی هدایت می شود که در میان مسیر دریچه هایی برای تغییر مسیر آب به سمت باغات تعبیه شده است. ساروخانی که از نوجوانی کنار پدرش کشاورزی کرده، میگوید: «جمعیت روستاها خیلی کم شده، مردم دیگر اینجا نمیمانند. «هیرمند، حکم جان را برای مردم سیستانوبلوچستان دارد.» احسان ساروخانی، کشاورز جوان سیستانی میگوید: «سدهایی که روی رودخانه هیرمند ساخته شده، مانند دستهایی است که دور گردن مردم سیستانوبلوچستان انداخته باشند؛ همانطور نفسشان را گرفته و زندگی را سخت کرده است». محسن اسلامزاده میگوید: اینکه چرا وضعیت آبهای مرزی ما نه تنها با افغانستان بلکه با کشورهایی مانند ترکیه و عراق هم بحرانی شده را باید از وزارت نیرو و بهویژه مدیر کل رودخانههای مرزی و آبهای مشترک وزارت نیرو جویا شد.

محسن اسلامزاده در این باره تصریح کرد: البته طالبان قابل تعامل است و امروز برخی توافقها به نتیجه رسیده و بهزودی آب خواهد آمد. اسلامزاده با بیان اینکه در افغانستان امروز و در میان غفلت دیپلماتیک ما روی رودخانه هیرمند دو سد کجکی و کمال خان را ساختهاند، تصریح کرد: مسئله تأسفبرانگیز بعدی این است که روی «فراه رود» نیز سد ساخته شده که امروز ۸۰ درصد آن تکمیل شده است. رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: اجلاس کمیساریای آب رودخانه هیرمند که به بهانههای واهی چند دفعه منتفی و لغو شده است، هر چه سریعتر ضمن بازدید از وضعیت بند کمالخوان محقق شود.

باستانشناسان و کارشناسان این جام را به عنوان نخستین و قدیمیترین انیمیشن ساخته بشر دانستهاند. این ویژگی در برخی از موارد به عنوان یک عیب در نظر گرفته میشود. براساس معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱، این حقابه برای سالهای نرمال تعیین شده است که این سال آبی نرمال، در ایستگاهی واقع در نزدیکی بالادست سد کجکی، تشخیص داده میشود. منطقه فشم را که از جاهای دیدنی تهران و حومه به حساب میآید بیشتر به واسطه روستاها و باغ های میوه اش می شناسند. اگر دنبال رستوران خانوادگی مناسبی هستید، این رستوران جزو خوبهای فشم است.

اگر دوست دارید از شلوغیهای یک روز پرهیاهو رها شوید و چند ساعتی را در یک محیط آرام و جذاب بگذرانید، حتما بام تهران را تجربه کنید. در آن روز خورشید در وسط آسمان بی حرکت می ماند و بدین وسیله ظهور سوشیانت به جهانیان بشارت داده خواهدشد. برکهها به لحاظ معماری شبیه آب انبارهای واقع در پهنههای درون سرزمینی ایران هستند. جمعی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در شمال سیستان و بلوچستان نسبت به دریافت حق آبه رودخانه هیرمند تجمع اعتراض آمیزی در پایانه مرزی میلک نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان برگزار کردند. سیستان و بلوچستان زاهدان- ایرنا- مردم شهرهای شمالی سیستان وبلوچستان امروز جمعه با حضور در پایانه مرزی میلک برای دریافت حق آبه هیرمند و حق آبه هامون از رودخانه هیرمند در افغانستان با شعارهای…

تعداد رودهایی که در شهرهای مختلف جاری اند کم نیستند. فرزادنو بنابر روایت اوستا (آبان پشت 108 ) آبی بوده که کی گشتاسب آنجا صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند باری اناهیتا (ایزد آب ) نذر کرد. اين نيروگاه با توليد متوسط سالانه حدود 85 ميليارد کيلووات ساعت، نياز بخش زيادي از مرکز و شرق چين به انرژي الکتريکي را تأمين خواهد کرد و به اين طريق از آلودگي ناشي از سوختن حدود 45 ميليون تن زغال سنگ جلوگيري به عمل خواهد آورد.

دیدگاهتان را بنویسید