اسامی بازیگران سریال رودخانه برفی با نقش +عکس و داستان – شبونه ⭐️

کنوانسیون بعنوان معاهده ای ساختاری است که با هدف استفاده، توسعه، نگهداری، مدیریت و حفاظت از آبراهه های بین المللی و ارتقا بهینه استفاده پایدار آن برای نسلهای حال و آینده است. عوامل جغرافیایی، آب نگاری، آب شناسی، اقلیم، اکولوژی و سایر عوامل ویژگی طبیعی؛ (b) نیاز های اجتماعی و اقتصادی کشور های آبراهی در نظر گرفته شود؛ (c) جمعیت وابسته به آبراه در کشور آبراهی؛ (d) آثار استفاده یا استفاده های از آبراه در یک کشور آبراهی بر سایر کشور های آبراهی؛ (e) ظرفیت های بالقوه و بالفعل استفاده از آبراهه ها ؛ (f) نگهداری، حفاظت، توسعه و اقتصاد منابع آبیِ آبراهه ها و هزینه راه های اثر بخشی بر این مهم؛ و (g) در دسترس بودن راه حل های ثانوی، ارزش قابل مقایسه در یک برنامه ویژه یا استفاده فعلی.

در حدود 40 درصد جمعیت جهان در بیش از 140 کشور زندگی شان به آن منابع آبی مشترک وابسته است. این رود با طول قریب به 1100 کیلومتر طولانیترین رود در جنوب آسیا بین سند و دجله و فرات محسوب میشود و از ارتفاعات کوههای بابایغما در شمال غرب کابل در منطقه هزارهجات سرچشمه می گیرد که در مناطق مرکزی افغانستان قرار دارد و از ولایات قندهار، هلمند و نیمروز میگذرد و به مرز مشترک ایران و افغانستان میرسد، و بالاخره وارد تالاب بین المللی هامون و دریاچه های آن میگردد.پس از جدایی افغانستان از ایران در سال 1857 میلادی، تلاش زیادی برای تعیین خط مرزی بین دو کشور صورت گرفت، اما مهمتر از حکمیت برای تعیین خط مرزی، نحوه استفاده از منابع آب مشترک دو کشور بویژه در دشت سیستان و رودخانه مرزی هیرمند میباشد.

وی ادامه داد: فکر، رویکرد و نگاه عالمانه ریاست قوه قضائیه نسبت به حقوق بیتالمال و حقوق عامه، با دستور ریاست جمهور همراه شد که حقیقتاً بسیار اثرگذار بود و امروز بسیاری از تصرفاتی که توسط دستگاهها و نهادهای دولتی صورت گرفته بود، یکی پس از دیگری تخریب و به وضع سابق اعاده میشود. به جز رودخانههایی که برایتان نام بردیم، رودخانههای دیگری همچون اروند در خوزستان، بختیاری در چهارمحال و بختیاری، کشکان در لرستان، زاب در آذربایجان غربی، سیمره در ایلام و آب ملخ در اصفهان وجود دارد که البته شرایط دقیقی از قایقسواری در این رودخانهها در دسترس نیست.

ماده 7 (بند 2) می خواهد به اصول استفاده منطقی و عادلانه، صرفنظر از وقتی که آسیب جدی، به کشور آبراهی دیگری تحمیل شد، بپردازد. وی اظهار داشت: رودخانه اترک به عنوان تنها منبع آب شیرین شمال شرق کشور در حالی در وضعیت بحرانی قرار دارد که تامین آب ۸۰۰ پارچه روستا و آبادی و چند شهر در مسیر از این رودخانه تامین می شود که هر گونه آسیب جدی به اترک زندگی این روستاییان و شهرنشینان حاشیه نیز تحت شعاع قرار می گیرد. آبهای شور ( اقیانوسها و دزیاها ) حدود 97% و آبهای شیرین حدود 3% از آب سطح زمین را به خود اختصاص داده اند .

97% آب روی زمین، آب شور و فقط سه درصد آن، آب شیرین است؛ اندکی بیش از دو-سوم این مقدار، در یخچال های طبیعی و قله های یخی و قطبی منجمد شده است. مفاد اغلب این نوع معاهدات در خصوص کشتیرانی و ناوبری دریایی، ماهیگیری، کنترل مشاع منابع آبی، توسعه انرژی آبی و مهم تر از همه استفاده مشترک از آب بوده است. که ا استفاده عادلانه و منطقی را بعنوان اصل راهنمای قانون آب بین المللی بنیان نهاد. کنوانسیون عبارت ” آبراهه بین المللی”، را برای معنی کردن “یک آبراه که بخشهایی از آن در کشور های مختلف قرا گرفته است ” و آبراه را بعنوان شامل هر دو “نظامی از آبهای سطحی و زیر سطحی که بخاطر ارتباط فیزیکی شان به جامعیتی واحد شکل می گیرد و طبیعتا در مسیر مشترکی جریان می یابد.”، تعریف می کند، این تعریف شامل آبهای زیر زمینی که در ارتباط با آبهای سطحی هستند، می شود.

بعنوان یک کنوانسیون ساختاری، به جوانب رویه ای اصلی و بخشی از حقایق عملی می پردازد و مابقی جزئیات را برای کشور های ساحلی می گذارد. چنین موافقت نامه هایی ممکن است بخشهایی از کنوانسیون را پذیرفته یا اصلاح نمایند. آنها سوار ماشین شده و در مقابل چشم همسایه هایی که انتخاب نشده اند به راه می افتند و به دشواری خود را به فرودگاه می رسانند. همچنین آنجا راههای آبی زمان خود را نه بطور صد در صد مطمئن داشته است که برخی اقیانوس شناسان معتقدند که شعبهای باستانی از رود نیل درون تالاب ساحلی وجود داشته که معروف به دریاچه تانیس بوده است ئ موجموعه این دو راه ابی شکل U مانندی را تشکیل میدادهاند و منطبق با آثار ضبط شده باستانی و اندازه گیریهای ماهوارهای و مقایسه ان با نقشههای موجود محققان را به حدس و گمان بیشتری درباره مکان عبور بنی اسرائیل از بخشی از آبهای کم عمق زمان خود وا داشته است.

سازه انگاران قادرند نشان دهند چگونه چیزی که قابل مشاهده نیست(فرهنگ) به چیزی شکل می دهد که قابل مشاهده است(رفتار) (شیهان، 1388، ص. این ماده بیانگر این است که کنوانسیون نباید بر حقوق و تعهدات کشور آبراهی که بر مبنای معاهدات شکل گرفته است اثر گذارد. در این رابطه کنوانسیون دنبال رو همان اصلی است که 30 سال قبل در کنوانسیون هلسینکی پذیرفته شد. در رودخانه ، ماهی های سالمون ساکای که کاملاً رنگ قرمز به خود گرفته بودند به راحتی دیده میشدند و گاهی هم پرش میکردند.

اگرچه لازم به ذکر است که ماده 10 کنوانسیون می گوید که در غیاب موافقتنامه یا عرفی در مخالفت با این کنوانسیون، هیچ استفاده ای از آبراهه های بین المللی بر سایر سایر استفاده ها اولویت اساسی ندارد. این بخش طویل ترین قسمت کنوانسیون است. حفاظت زیست محیطی از آبراهه های بین المللی تحت پوشش بخش 4، مواد 20 تا 26، با عنوان “حفاظت، نگهداری و مدیریت” آبراهه های بین المللی است. این بخش تعدادی از تعهدات کشور های آبراهی، شامل حفاظت و نگهداری اکوسیستم ها، پرهیز، کاهش و کنترل آلودگی و ارایه گونه های خطرناک یا جدید و حفاظت و نگهداری از محیط دریایی است.

نزدیک 300 رودخانه، 100 دریاچه، و تعدادی سفره آب زیر زمینی میان دو یا چند کشور قسمت شده اند. بیانیه مفاهمه ای صادر شده توسط گروه کاری بررسی پیش نویس این کنوانسیون، که به نیاز های اساسی بشری اشاره می کند می گوید: ” توجه ویژه ای بر عرضه کافی آب به زندگی پایدار انسان، شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز برای تولید غذا جهت جلوگیری از قحطی، باید صورت گیرد”، ماده 10 همچنین به همراه سایر بخشهای مشابه کنوانسیون در سایر ابزارهای قانونی بین المللی توسط تعدادی از نویسندگان برای حمایت از مفهوم حقوق بشر بر آب مورد استفاده است.

هنجارهای بین المللی را می توان در حقوق بین الملل- به ویژه عرف، پیمانها و تصمیمات نهادها و تشکیلات حقوقی بین المللی- مشاهده کرد(شیهان، 1388، ص. و شرایط و عوامل ویژه برای آشکار ساختن این استفاده عادلانه را مد نظر داشت. ماده 6 (بند 1) کنوانسیون بیان می دارد که استفاده از آبراهه های بین المللی بصورت عادلانه و منطقی در قالب شرایط و عوامل ذیل صورت می گیرد. کنوانسیون بر اصول استفاده عادلانه و منطقی که در قالب ماده 6، عوامل و شرایط نهفته است اشاره می کند و بایستی برای مشخص کردن چنین استفاده ای در نظر گرفته شود.

اگر چه، این ماده از طرف ها، می خواهد که در نظر داشته باشند در صورت لزوم آن تفاهم نامه ها را با مفاد اساسی کنوانسیون هماهنگ سازند. وجود منابع آب در مرزها و ماهیت اشتراکی این منابع در زیست بوم کشور ها، و نقش حیاتی آن بر تداوم حیات نوع بشر و زیست بوم زمین، بر اهمیت مدیریت همکارانه میان واحد های سیاسی نیازمند به این منبع را افزوده است. سایر تعهدات اساسی کنوانسیون، شامل تعهد برای همکاری در میان سایر شرایط، تاسیس ساز و کار های مشترک یا کمسیون ها، تبادل متداول داده و اطلاعات، و در غالب آگاه کردن سایر کشور های آبراهی از راهکار های برنامه ریزی شده ناظر بر بخش 3 کنوانسیون است.

دیدگاهتان را بنویسید